Terveystalo lähtee selättämään kansantauteja

4.10.2017

Kansantaudit heikentävät suomalaisten elämänlaatua ja lisäävät terveydenhuollon kustannuksia. Selättääkseen kansantaudit Terveystalo on käynnistänyt kampanjan, jossa kiritetään terveydenhoidon laatua ja herätetään keskustelua sen merkityksestä.

Kansantaudit ovat sairauksia, joilla on suuri vaikutus koko väestön terveyteen. Tällaisia sairauksia ovat muun muassa sydän- ja verisuonitaudit, diabetes ja syöpäsairaudet. Kansantaudit ovat suuri haaste sekä kansanterveyden että terveydenhuollon kustannusten näkökulmasta.

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin sekä Suomen Akatemian keväällä 2017 julkaiseman lausuman mukaan ennaltaehkäisevällä työllä on suuri merkitys tarttumattomien sairauksien kitkemisessä. Työterveydessä työikäiset suomalaiset kohdataan parhaiten.

- Kansantautien vähentäminen vaatii laadukasta terveydenhoitoa, jossa ei ainoastaan hoideta sairauksia, vaan panostetaan myös niiden ennaltaehkäisyyn. Työterveydellä ja varsinkin säännöllisillä terveystarkastuksilla on tässä tärkeä rooli: työnantajan kanssa voidaan yhdessä edistää esimerkiksi savuttomuutta, liikunnallisia elämäntapoja sekä terveellistä työpaikkaruokailua, havainnollistaa työterveyden ylilääkäri Minna Pihlajamäki Terveystalosta.

Pihlajamäen mukaan kansantautien aiheuttamia kustannuksia tulisi hahmottaa laajemmin kuin pelkkien sairauspoissaolojen kautta. Poissaolojen lisäksi kustannuksia kasvattavat muun muassa menetetty työpanos, työntekijän heikentynyt elämänlaatu sekä työkyvyttömyyseläkkeet. Esimerkiksi diabetespotilaan työuran on tutkimuksissa todettu olevan erilainen kuin terveen työntekijän – sairauteen liittyy työterveydessä suoraan havaittavien vaikutusten lisäksi myös muita työelämään vaikuttavia tekijöitä.

Lisää laatua terveydenhuoltoon

Herättääkseen keskustelua terveydenhuollon laadusta ja sen merkityksestä Terveystalo on käynnistänyt kampanjan, jossa tartutaan kansantautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Olympiavoittaja ja ex-kansanedustaja Lasse Virénin suojelemassa kampanjassa saatetaan yhteen Terveystalon osaaminen, data ja työkalut sekä eri alojen asiantuntijat.

- Asiantuntijoista koottavan laaturyhmän tehtävänä on pohtia suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamista eri näkökulmista ja valita yksi kansantauti, joka halutaan selättää, kertoo Pihlajamäki.

Parantaessaan suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia laadukas terveydenhuolto lisää yritysten tuottavuutta, ennaltaehkäisee työkyvyttömyyttä ja vähentää yhteiskunnalle koituvia kustannuksia.

- Laadusta ja sen kehittämisestä ei puhuta tällä hetkellä tarpeeksi. Terveydenhuollossa laatutekijöitä ovat paitsi lääketieteellinen laatu, myös asiakkaan hoitokokemus sekä palvelujen tuottamisen tehokkuus. Kun ennaltaehkäisevät toimenpiteet kohdistetaan oikeisiin riskitekijöihin, saadaan myös tuloksia aikaan, toteaa Pihlajamäki.

Terveystalon työterveyden sähköinen työkalu Etydi tuottaa valtavat määrät tietoa muun muassa kolesteroliarvoihin, verenpainetautiin, diabetekseen sekä alkoholinkäyttöön liittyen. Työterveyden toimenpiteissä kansantautien riskitekijöihin voidaankin tarttua tehokkaasti yhteistyössä.

Katso video: