Terveystalo Sirius HR -työkalun päivitys tekee työkykyjohtamisesta entistä helpompaa

16.8.2017

Markkinoiden kattavimmasta työkykyjohtamisen työkalusta, Sirius HR:stä, on julkaistu uusi käyttäjäystävällisempi versio. Tutut toiminnallisuudet ovat edelleen paikallaan, mutta käytettävyyttä on kehitetty muun muassa asiakaspalautteen perusteella.

Terveystalo Sirius HR on sähköinen työkykyjohtamisen työkalu, jonka avulla esimiehet, liiketoiminta ja HR voivat seurata henkilöstön sairauspoissaoloja ja tekemättömästä työstä aiheutuvia kustannuksia sekä tukea työhönpaluuta. Jos työntekijällä huomataan toistuvia tai pidentyviä sairauspoissaoloja, hänelle voidaan tarjota tukea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Osana jatkuvaa ohjelmistokehitystä työkaluun on nyt tehty kerralla useampi päivitys.

– Käyttöliittymää on modernisoitu ja käytettävyyttä parannettu, mutta tutut toiminnallisuudet säilyvät. Monet parannukset perustuvat asiakkailta saatuun palautteeseen. Haluamme säilyttää korkean asiakastyytyväisyyden, ja siksi asiakkaiden kuuleminen on tärkeää kaikessa palvelukehityksessä, kertoo Terveystalon työterveyden kehitysjohtaja Hanna Puhakka.

Hänen mukaansa tietojärjestelmien kehityksessä korostuu nykyään yhä enemmän pyrkimys älykkäisiin järjestelmiin, jotka keräävät tietoa useista lähteistä ja jalostavat sen käyttäjälle hyödynnettävään muotoon. Samaan on pyritty myös Sirius HR:n kohdalla:

– Esimerkiksi raportointi on dynaamisempaa ja eri hakuparametreja ja mittareita pystytään yhdistelemään asiakasorganisaation toiveiden mukaan. Käyttäjälle avautuu heti työkaluun kirjautuessa näkymä oman yrityksen tai tiimin kokonaistilanteesta. Tiedot esitetään käyttäjäkohtaisesti määritellyssä tärkeysjärjestyksessä, jolloin käyttäjän ei tarvitse itse tulkita, mikä on olennaisinta tietoa, Puhakka sanoo.

Digitaaliset työkalut tukevat työkyvyn johtamista

Sirius HR -työkalun piirissä on jo yli 300 000 työikäistä suomalaista. Palvelun käytön kasvu kertoo Puhakan mukaan siitä, että organisaatioissa ymmärretään digitaalisten työkalujen merkitys työkyvyn johtamiselle ja että niiden avulla on saatu aikaan merkittäviä tuloksia.

– Esimiehille Sirius HR on helppo ja automatisoitu väylä oman tiimin työkyvyn tukemiseen. Työkyvyn johtaminen on järjestelmällisempää, kun sairauspoissaolojen seuraaminen ei ole muistinvaraista ja sairauspoissaolotieto kulkee automatisoidusti ja viiveettä asiakkaan ja työterveyden välillä. Sirius HR:n etuna on myös kaksisuuntainen tiedonsiirto: asiakkaat voivat ladata raportteja suoraan omiin järjestelmiinsä.

Raporteissa tietoa ei esitetä yksilötasolla, joten henkilötietojen luottamuksellisuus ei vaarannu. Sairauspoissaolojen lisäksi Sirius HR:ään voidaan liittää myös moderni työturvallisuuden seuranta, joka sisältää työn riskien ja vaarojen arvioinnin, turvakierrokset, läheltä piti -ilmoitukset ja turvallisuushavainnot sekä automaattiset tapaturmailmoitukset vahinkovakuutusyhtiöön.

Päivitetty versio otetaan käyttöön asteittain

Sirius HR -ohjelmistopäivitys otetaan käyttöön asteittain, ja työkalua käyttävät asiakasorganisaatiot siirretään vaiheittain uuteen ympäristöön syksyn 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana. Päivityksen aikataulusta kerrotaan etukäteen asiakaskohtaisesti, eikä se edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. Käyttöliittymä muuttuu myös visuaalisesti, mutta koska Sirius HR on suunniteltu asiakkaiden tarpeisiin, visuaalisessa ulkoasussa on mahdollista käyttää asiakasorganisaation omia brändivärejä ja logoa.