Sujuvammin takaisin töihin

26.5.2017

Nopean hoitoon pääsyn lisäksi potilaalle on tärkeää päästä mahdollisimman nopeasti kuntoon. Sujuva hoitoketju mahdollistaa takaisin töihin ja omaan arkeen palaamisen esimerkiksi työtapaturman tai leikkauksen jälkeen niin pian kuin mahdollista.

– Kun työntekijä kuntoutuu työtapaturman jälkeen nopeammin, siitä hyötyvät kaikki. Toimiva hoitoketju auttaa potilasta saamaan toimintakykynsä takaisin keskimäärin nopeammin. Tämä on etu työnantajallekin – lyhyemmät sairauspoissaolot näkyvät viivan alla selvänä säästönä, muistuttaa sairaalapalveluiden ja laboratorion palvelujohtaja Riina-Riitta Helminen Terveystalosta.

Helmisen mukaan ketään ei kuitenkaan lähetetä takaisin töihin puolikuntoisena:

– Hoitoketjun nopeuttamisessa on kyse siitä, että potilaista pidetään aktiivisesti huolta ja ripeämmän kuntoutumisen mahdollisuudet hyödynnetään. Tiheämmät tilannearviot sekä eri alojen ammattilaisten tekemä yhteistyö auttavat tekemään töihin paluusta sujuvampaa.

Avaimet nopeaan toipumiseen

Työtapaturma ei ole kenellekään rutiinia. Siksi ripeää hoitoon pääsyä edesauttavat työnantajan antamat selkeät ohjeet tapaturmatilanteen varalle. Jos onnettomuus osuu kohdalle, on hyvä tietää etukäteen, miten kannattaa toimia.

– Tapaturman sattuessa nopeus on valttia. Kun työntekijä osaa hakeutua hoitoon saman tien, auttaa se saamaan oikeaa hoitoakin nopeammin. Terveystalossa ennen mahdollista leikkausta tehtävä töihinpaluusuunnitelma ja kuntoutumisen aikatauluarvio auttavat työnantajaakin ennakoimaan, kuinka kauan työntekijä joutuu todennäköisesti pysyttelemään poissa töistä. Samalla kartoitetaan nopeamman toipumisen mahdollisuudet, kertoo Helminen.

Terveystalossa potilas pääsee ennen leikkausta fysioterapeutin vastaanotolle, jossa asiantuntija neuvoo, mitä liikkeitä leikkauksen jälkeen kannattaa välttää ja kuinka toipumisen kannalta olennaisia lihaksia voi vahvistaa. Fysioterapian käynnistäminen heti hoidon alkuvaiheessa tukee töihin paluuta.

– Kun kontakti sekä työterveyslääkäriin että fysioterapeuttiin on alusta alkaen tiivis, auttaa se seuraamaan työntekijän toipumista ja pysymään ajan tasalla siitä, kuinka pian töihin palaaminen on taas ajankohtaista. Ei ole tarkoituksenmukaista kirjoittaa kerralla monen kuukauden sairauslomaa – tiheämmin työntekijän tilaa seuratessa saadaan selville, kuntoutuuko potilas odotettua nopeammin tai vaatiiko poikkeuksellisen hidas paranemisprosessi erityistä tukea, Helminen havainnollistaa.

Katkeamaton hoitoketju

Eri ammattiryhmien saumaton yhteistyö sujuvoittaa hoitoketjua ja auttaa muodostamaan ajantasaisen kuvan työntekijän työkyvystä. Terveystalossa sekä työterveyslääkäri että fysioterapeutti tukevat työhön ja arkeen paluuta: siinä missä fysioterapeutti ohjaa turvallisiin liikkeisiin, työterveyslääkäri arvioi potilaan sairausloman tarvetta sen mukaan, millaista työ on.

Leikkauksen jälkeen työterveyslääkärille ei aina muista varata kontrollikäyntiä, vaikka lähetteen olisi saanutkin. Terveystalossa on vuoden 2017 maaliskuusta saakka seurattu ajanvarausten toteutumista ja muistutettu lähetteestä tarvittaessa. Näin hoitoketju ei katkea, ja sairauspoissaolot voivat säännöllisten tarkastusten myötä lyhentyä.

Keskeisimpiä kuntoutumisen mittareita on myös leikkauksen ja töihin paluun väliin jäävien sairauspoissaolopäivien lukumäärä. Terveystalossa on seurattu olkanivelen kiertäjäkalvosinleikkauksen ja polven eturistisiteen korjausleikkauksen keskimääräisiä toipumisaikoja:

– Kummassakin tapauksessa keskimääräinen sairauspoissaoloaika on lyhentynyt, olkanivelen kiertäjäkalvosinleikkauksessa 15 päivällä ja polven eturistisiteen korjausleikkauksessa seitsemällä päivällä, sanoo Helminen.

15 päivää lyhyempi sairausloma tarkoittaa työnantajan kannalta selviä säästöjä sairauspoissaolokuluissa. Jos poissaolon kustannukseksi lasketaan esimerkiksi 350 euroa päivässä, ehtii säästöjä kertyä tältä ajalta jopa 5 250 euron arvosta. Helmisen mukaan lyhentyneiden sairauspoissaolojen taustalla on kova työ:

– Poissaolojen lyhentyminen kertoo hoitoketjun sekä itse hoidon tehostumisesta: hoidon vaikuttavuuden jatkuva kehittäminen tuottaa nyt näkyvää tulosta.