Ryhmästä virtaa työntekoon

27.10.2015

Terveiden elämäntapojen omaksuminen ja itsehoitokeinojen tunteminen vahvistaa työntekijöiden työhyvinvointia ja parantaa työkykyä. Ryhmässä työkaverilta saa tukea, ja yhdessä tekeminen innostaa. Ryhmässä voidaan myös kehittää työtä ja työolosuhteita yhteistyössä työpaikan kanssa. Paras kumppani työhyvinvointia edistävien ryhmätoimien suunnittelussa on oma työterveystiimi, sillä se tuntee työolosuhteet ja työntekijöiden terveydentilan.

Ryhmästä virtaa työntekoon

Terveystalon työterveys järjestää monipuolista, työntekijöiden ja työnantajan tarpeisiin perustuvaa ryhmätoimintaa työssä jaksamisen tukemiseksi. Työterveyden asiantuntijat räätälöivät ryhmän asiakkaan tarpeen pohjalta, jolloin ryhmän tavoitteena voi olla esimerkiksi työntekijöiden fyysisen kunnon, työnhallinnan tai työssä jaksamisen parantaminen. Ryhmän avulla voidaan vahvistaa terveiden elämäntapojen ja itsehoitokeinojen omaksumista tai kehittää työtä ja työolosuhteita yhteistyössä työpaikan kanssa.

Terveystalolla on lisäksi useita valmiita ryhmiä, jotka on kohdennettu vastaamaan eri tarpeisiin. Voimavararyhmä on suunnattu työntekijöille, joilla on havaittu lieviä uupumusoireita. Painonhallintaryhmä taas tarjoaa kannustusta, motivointia ja vertaistukea normaalipainon tavoittelussa. Niska- ja selkäryhmät on puolestaan tarkoitettu niille työntekijöille, jotka kärsivät niskan, hartiaseudun ja selän oireista tai tekevät niskaa, hartioita ja selkää kuormittavaa työtä. Uniryhmässä pyritään vähentämään uneen ja nukkumiseen liittyviä ongelmia. Ryhmässä jaetaan tietoa unesta sekä opetetaan osallistujille keinoja, joilla he voivat parantaa oman unensa laatua.

Ryhmät tarjoavat yhden tavan tarttua ajoissa ja ammattitaitoisesti työntekijöiden oireisiin. Tällöin vältytään tarpeettomilta sairauspoissaoloilta ja ylläpidetään työkykyä. Ryhmämuotoisen toiminnan ehdoton vahvuus on sen tarjoama vertaistuki. Lisäksi ryhmätoiminta on kustannustehokasta.

Lisätietoa Terveystalon ryhmistä saat omalta työterveyshoitajaltasi.
Voit myös pyytää lisätietoja ja tarjouksen täältä.