Pienyrityksen investointi työkykyyn maksaa itsensä takaisin

26.5.2015

Suomalaisissa mikrokokoisissa yrityksissä työskentelee reilu neljännes kaikista palkansaajista. Niistä 50–70 prosentilla on Suomen Yrittäjien mukaan työterveys kunnossa, mutta lakisääteisyydestä huolimatta sen järjestäminen on monilla yrityksillä puutteellista. Usein taustalla on tietovaje palveluista ja niiden hyödyistä.

Pienyrityksen kilpailukyky saa tukea työhyvinvoinnista

Työterveyden järjestäminen on Suomessa työnantajalle lakisääteinen velvollisuus. Lain mukaan ennaltaehkäisevä työterveys on järjestettävä silloin, kun yrityksen palkkalistoilla on yksikin työntekijä. Laki on voimassa, vaikka työntekijä tekisi töitä yrityksessä vain yhden tunnin viikossa.

Työterveys pitäisi nähdä lakisääteisen velvoitteen sijaan ennaltaehkäisevänä terveydenhuoltona ja keinona varmistaa toiminnan tuloksellisuus. Työpaikan hyvin tunteva työterveyshuolto on parhaimmillaan yrityksen kumppani, joka huolehtii siitä, että työntekijät voivat hyvin, pysyvät työkykyisinä ja pääsevät sairaustapauksissa hoitoon nopeasti.

Kulujen sijaan tulisi korostaa hyötyjä, jota työterveys tuottaa koko yritykselle, työterveyshuollon erikoislääkäri Sinikka Haakana Terveystalosta kommentoi.

Investointi terveyteen maksaa itsensä takaisin

Noin 40 henkeä työllistävä turkulainen asiantuntijayritys Cerion Solutions Oy näkee työterveydellä tärkeän roolin yrityksen toiminnassa. Nopea hoitoon pääsy on tärkein yksittäinen tekijä hyvässä palvelussa.

– Meidän kaltaisessa yrityksessä jokaisen työntekijän panos on ratkaiseva. On tärkeää, että työntekijämme voivat hyvin nyt ja myös tulevaisuudessa, kuvailee HR Specialist Kristiina Sälve Cerionista.

Sälven mukaan investointi on kannattanut. Yrityksellä on poikkeuksellisen pienet sairauspoissaolot. Viime vuonna sairauspoissaoloja kuvaava prosentti oli noin 1,5. Se on selkeästi alhaisempi kuin EK:n tilastoimat keskimääräiset luvut.

Alhaisen prosentin takana on Sälven mukaan aktiivinen huolehtiminen työntekijöiden työhyvinvoinnista ja terveydestä sekä tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa.

– Tavoitteellinen työhyvinvoinnin johtaminen ja säännöllinen mittaaminen auttaa pysymään ajan tasalla ja reagoimaan heti muutoksiin, kertoo Sälve.

Mistä kannattaa maksaa?

Työntekijän sairauspoissaolo maksaa keskimäärin 350-370 euroa päivässä yrityksen toimialasta riippuen ja lisäksi tulevat tuotannon menetykset.

– Yrityksen toimintaan tulee vähemmän häiriöitä, kun pitkiltä sairauslomilta vältytään ja työhön paluuta tuetaan ja nopeutetaan, sanoo Sinikka Haakana.

Ennaltaehkäisevän työterveyden lisäksi työnantajan kannattaa järjestää myös sairaanhoitopalveluja työntekijöilleen. Sairaus- ja tapaturmatapauksissa nopealla hoidon aloittamisella on vaikutusta sairauspoissaolon pituuteen. Yksityinen työterveys voi tarjota nopeasti tarvittavat tutkimukset ja erikoislääkärin konsultaation, näin myös kuntoutuminen pääsee nopeasti käyntiin.

Haakanan mukaan hyvinvointi ja työkyky näkyvät työn laadussa ja tukevat yrityksen menestymistä. Myös työntekijät osaavat arvostaa työnantajaa, joka pitää huolta työtekijöistään.

– Sairauspoissaolot ja työkykyongelmat voivat olla kriittinen kuluerä. Myös osaavan ja kokeneen työntekijän saaminen sairastuneen tilalle aiheuttaa usein hankalia viivästyksiä. Tosiasiahan on, että vain terveet työntekijät tekevät tulosta, kiteyttää Sinikka Haakana.