Näin toimii työterveysneuvottelu etänä

23.3.2020

Työterveysneuvottelussa etsitään keinoja, joilla työntekijä voi pysyä työelämässä. Poikkeusolot eivät ole este tapaamiselle, sillä neuvottelun voi hyvin toteuttaa myös etänä.

Työterveysneuvottelua hyödynnetään tilanteissa, joissa työntekijän työkyky on jo heikentynyt tai työolosuhteissa on tunnistettu sitä uhkaavia tekijöitä. Neuvottelun tavoitteena on tukea työntekijää työssä selviytymisessä sekä löytää keinoja, työntekijä pystyisi jatkamaan työssä alentuneesta työkyvystä huolimatta tai palaamaan töihin pitkältä sairauslomalta toipumistaan vaarantamatta. 

– Työterveysneuvottelu on työntekijän, työnantajan edustajan ja työterveyshuollon edustajan yhteinen tapaaminen. Tarvittaessa siihen voi osallistua muitakin, esimerkiksi erikoissairaanhoidon edustaja tai luottamusmies, kertoo Terveystalon Länsi-ja Keski-Suomen alueen johtava työterveyslääkäri Kaisu Norbäck.

Neuvottelussa käsitellään työntekijän työssä selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä sovitaan tarvittavista jatkotoimista ja seurannasta. Siinä voidaan myös auttaa työnantajaa puuttumaan työntekijän hyvinvointia ja työkykyä uhkaaviin tekijöihin työpaikalla. Jos työntekijä ei voi jatkaa nykyisessä tehtävässään, voidaan etsiä ratkaisua hänen sijoittamisekseen uusiin tehtäviin. Käytännössä työterveysneuvottelussa voidaan sopia muutoksista tehtäviin, työprosesseihin, aikaan tai -ympäristöön. 

Joustavuutta etäyhteydellä

Työterveysneuvottelu on aina ehdottoman luottamuksellinen. Sen ei kuitenkaan tarvitse tapahtua fyysisesti samassa tilassa, joten koronatilanteen kaltaisetkaan poikkeusolot eivät ole este sen toteuttamiselle. Työterveysneuvottelu voidaan hyvin toteuttaa myös etäyhteydellä esimerkiksi Skypen tai Teamsin avulla, joissa mukaan saadaan tarvittaessa lisättyä videoyhteys. Yhteys on tietosuojanäkökulmasta turvallinen, myös muiden etäyhteysjärjestelmien käyttö on mahdollista.

Etäyhteyden ansiosta osallistujat voivat olla mukana neuvottelussa kotoa tai työpakalta käsin. Neuvottelusta tehdään aina muistio, jonka jokainen osallistuja hyväksyy. 

Etänä toteutettu työterveysneuvottelu tuo joustoa poikkeustilanteissa, mutta sitä voi hyödyntää myös normaalioloissa.

Lue myös: