Näin Suomi voi: Arkiuupumus aiheuttaa mielen pahoinvointia yhä useammalle alle viisikymppiselle

12.6.2019

Mielenterveyden ongelmien aiheuttamien sairauspoissaolojen määrä on kasvanut alle 50-vuotiailla kolmen viime vuoden aikana. Terveystalon potilasdatan mukaan 20-29-vuotiailla mielenterveyden ongelmat ovat nousseet jo suurimmaksi sairauspoissaolojen aiheuttajaksi.

Alle ja yli 50-vuotiaiden välille on kolmen viime vuoden aikana revennyt kuilu mielenterveyden ongelmien aiheuttamien sairauspoissaolojen määrässä. Siinä missä 20-49-vuotiailla ongelmat ovat merkittävästi lisääntyneet, yli 50-vuotialla kehitys on ollut huomattavasti tasaisempaa. Tiedot perustuvat Terveystalon potilastietojärjestelmästä koottuun 1,2 miljoonan ihmisen dataan vuosilta 2016-2018.

Graafinen kuvaus mielenterveyshäiriöistä naisilla ja miehillä


Erityisen suurta kasvu on ollut kolmekymppisillä. Työelämän kiivas muutostahti aiheuttaa epävarmuutta, joka kuormittaa nuoria aikuisia.

– Elämä on monella yksinkertaisesti liian täynnä kaikkea, ja jossain kohtaa kokonaiskuorma käy liian suureksi. Tilannetta voisi nimittää arkiuupumukseksi, sillä se on usein monen tekijän summa, Terveystalon työterveyden kehittämisylilääkäri Maaret Helintö sanoo.

– Työpaineet ja työelämän muutokset toki kuormittavat, mutta nuoret aikuiset elävät samaan aikaan myös yksityiselämän puolella monin tavoin kuluttavaa vaihetta. Perheen perustaminen ja lasten hankkiminen on siirtynyt yhä myöhemmäksi. Samaan aikaan, noin kolmikymppisenä, aloitellaan ehkä vasta ensimmäistä pitkäaikaista työsuhdetta. Kun huomiota vaativat sekä parisuhteen että oman identiteetin etsintä ja jopa ulkonäköpaineet, nuoren aikuisen elämä voi joutua pahasti epätasapainoon.

Monille ihmisille työ on voimavara, joka tukee elämän tasapainoa. Yhä useammilla työpaikoilla otetaan myös huomioon työn henkinen kuormittavuus ja edistetään työssä jaksamista.

– Kasvavat luvut kertovat myös siitä, että ongelmiin osataan nykyään hakea ja tarjota apua aiempaa paremmin jo ennaltaehkäisevästi. Toki parannettavaa on vielä monessa asiassa, kuten hoitokeinoissa. Esimerkiksi lievä masennus ei välttämättä parane sillä, että jää kokonaan pois töistä, vaan kevennetty työkuorma voisi olla hyvä ratkaisu toipumisvaiheeseen, Maaret Helintö sanoo.

 

Lue myös:
Mielenterveyden ongelmat näkyvät kasvavina sairauspoissaoloina eri aloilla
Ahdistuneisuushäiriöt ovat kasvaneet merkittävästi
Työelämän asiantuntijat kertovat: Näin puutumme mielen pahoinvointiin
Psykologi, psykoterapeutti, psykiatri – kenen puoleen kääntyä?
Miksi mieli sairastuu? Taustalla on harvoin vain yksi syy

 
Näin Suomi voi

Kuinka Suomi voi – ja miten hyvinvointimme parantuisi? Terveystalo analysoi ja julkaisee vuoden 2019 mittaan potilastietojärjestelmäänsä kertynyttä tietoa suomalaisten terveydestä ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena on edistää koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia nostamalla esiin kansanterveydellisesti merkittäviä havaintoja ja kehityskaaria. Viime vuonna 15 prosenttia kaikista Suomen lääkärivastaanotoista eli yhteensä 3,5 miljoonaa vastaanottokäyntiä tehtiin Terveystalossa. Suomen suurimmassa yhtenäisessä potilastietojärjestelmässä on tietoa noin 3,6 miljoonan suomalaisen terveydestä.