Näin Suomi sairasti 2015 – katso viisi yleisintä sairauspoissa-
olojen aiheuttajaa

12.2.2016

Vuonna 2015 työterveysasiakkaiden yleisimpiä sairauspoissaolojen aiheuttajia olivat Terveystalon potilastietorekisterin mukaan erilaiset selkäkivut, mielenterveysongelmat sekä flunssa ja muut hengitystieinfektiot. Särkevä selkä on sekä fyysistä työtä tekevien että monen toimistotyöntekijän kiusa.

Terveystalossa käytiin työterveyslääkärin vastaanotolla vuonna 2015 noin 1,7 miljoonaa kertaa. Lääkärikäynnin tavallisimpia syitä olivat aiempien vuosien tavoin flunssa ja erilaiset hengitystieinfektiot. Toiseksi yleisimmin vastaanotolle hakeuduttiin selkäkipujen sekä erilaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia. Mielenterveysongelmat olivat myös merkittävä syy suomalaisten sairauspoissaoloihin. Tiedot perustuvat Terveystalon potilastietorekisteriin, joka on Suomen suurin yksittäinen yhtenäinen potilastietojärjestelmä. Rekisteriin on koottuna tietoa yli 3,5 miljoonan suomalaisen terveydestä.

Pisimmät sairauspoissaolot aiheutuivat vuonna 2015 polviongelmista, sydän- ja verisuonisairauksista sekä olkapäävaivoista. Edellisvuoteen verrattuna sekä polviongelmien että olkapäävaivojen aiheuttamat poissaolot olivat kuitenkin lyhentyneet lähes päivällä. Yleisimmin sairauspoissaolojen lyhentymiseen on vaikuttanut tehokkaasti toimiva hoitoketju, jossa potilas pääsee nopeasti hoitoon ja tarvittaviin tutkimuksiin sekä tarvittaessa esimerkiksi jatkotutkimuksiin, toimenpiteeseen tai kuntoutukseen. Poissaolojen pitkittymisen riski on nykyisin hyvin tiedossa, ja vaivoihin pyritään puuttumaan varhain.

Selkäkivut vaivaavat toimistotyötä tekeviä

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet selittävät suuren osan suomalaisten työkyvyttömyydestä. Yleisimpiä vaivoja ovat selkäkivut, jotka aiheuttivat viime vuonna eniten sairauspoissaoloja Suomessa. Selkävaivat voivat aiheuttaa pitkiäkin poissaoloja, ja siksi niiden varhainen tunnistaminen ja aktiivinen kuntoutus on tärkeää.

− Mitä aikaisemmin vaiva tunnistetaan, sitä paremmin hoito ja kuntoutus voidaan kohdentaa. Silloin sairauspoissaolot jäävät lyhyemmiksi ja ihminen voi tervehtyä takaisin työelämään. Työterveydessä riskitekijät pyritään havaitsemaan mahdollisimman varhain, jotta vaivoja voitaisiin myös ennaltaehkäistä, kertoo työterveyden ylilääkäri Minna Pihlajamäki Terveystalosta.

Selkävaivat ovat tyypillisiä erittäin fyysistä työtä tekeville, mutta myös toimistotyöntekijöille. Toimistotyössä tulee usein istuttua paikoillaan pitkiä aikoja, ja liikkumattomuus voi muodostua monen selälle ongelmaksi.

− Liikkumattomuus tai aktiivisuuden puute on riskitekijä, joka jää helposti huomiotta. Kun selkä alkaa oireilla, on liikunta usein paras apu. Toimistotyötä tekevän kannattaa mahdollisuuksien mukaan tehdä välillä töitä seisten ja käyttää hyväksi tilaisuudet kävellä esimerkiksi portaat, Pihlajamäki vinkkaa.

Terveystalon yleislääketieteen erikoislääkäri Jaakko Halosen mukaan selkäkipuja yritetään tavallisesti hoitaa itse särkylääkkeillä ja lepäämällä, sen sijaan että kipujen syytä lähdettäisiin selvittämään lääkärille.

− Lääkkeet eivät poista kivun varsinaista syytä, jolloin kipu todennäköisesti uusiutuu. Siksi hoitoon kannattaa hakeutua ajoissa eikä turhaan sinnitellä ja pitkittää kipuja.

Halosen mukaan selkävaivat johtuvat yleensä selän vääränlaisesta kuormittumisesta, jota varsinkaan huonokuntoinen selkä ei kestä. Hyvällä työergonomialla tilannetta voi helpottaa, mutta avain muutokseen on muualla.

− Nykyään valtaosa vaivoistamme on elintasovaivoja, jotka liittyvät esimerkiksi istumiseen, paikallaan olemiseen ja liikunnan vähäisyyteen. Työergonomiset ratkaisut eivät tarjoa tähän ihmelääkettä, vaan tarvitaan keskivartalon ja lantion seudun lihaksia vahvistavaa liikuntaa. Näin selkävaivoja voidaan välttää ja selkää kuntouttaa. Jos kaikki pitäisivät huolta lihaskunnosta, todella suuri osa ihmisistä säästyisi selkävaivoilta, Halonen toteaa.

Virtaa hyvästä unesta ja liikunnasta

Toiseksi yleisimpänä sairauspoissaolojen syynä olivat vuonna 2015 mielenterveysongelmat ja kolmanneksi flunssa ja erilaiset hengitystieinfektiot. Minna Pihlajamäki muistuttaa ihmisen olevan kokonaisuus, jota voi monen eri tekijän summana vaivata samaan aikaan esimerkiksi selkäkipu, unettomuus ja alamaihin painunut mieliala.

− Toimistossa tehtävä tietotyö voi istumisesta aiheutuvien vaivojen lisäksi vaikuttaa psyykkiseen kuormittuneisuuteen. Usein liikkumaton elämäntyyli vaikuttaa myös uneen – pieni liikunta auttaa saamaan unen päästä kiinni helpommin. Hyvän unen merkitys on mielenterveyden kannalta huomattava, sanoo Pihlajamäki.
Tiedot perustuvat Terveystalon työterveyspalveluiden piiriin kuuluvan noin 500 000 työikäisen suomalaisen tietoihin.

Yleisimmät syyt lääkärissäkäyntiin:

1. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot
2. Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat
3. Selkävaivat
4. Mielenterveysongelmat
5. Olkapäävaivat

Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat:

1. Selkävaivat
2. Mielenterveysongelmat
3. Flunssa ja muut hengitystieinfektiot
4. Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat
5. Olkapäävaivat

Pisimpiä sairauspoissaoloja aiheuttivat:

1. Polviongelmat
2. Sydän- ja verisuonisairaudet
3. Olkapäävaivat
4. Mielenterveysongelmat
5. Muut tuki- ja liikuntaelinvaivat

Lisätietoja:
Minna Pihlajamäki, työterveyden ylilääkäri, Terveystalo, minna.pihlajamaki@terveystalo.com
Jaakko Halonen, yleislääketieteen erikoislääkäri, Terveystalo, jaakko.halonen@terveystalo.com
Jenni Rantanen, viestintäpäällikkö, Terveystalo, p. 050 386 4381, jenni.rantanen@terveystalo.com

Terveystalo on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja 170 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Terveystalon asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, vakuutusyhtiöt sekä julkinen sektori. Terveystalo työllistää valtakunnallisesti lähes 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon verojalanjälki vuonna 2014 oli yhteensä 72,8 miljoonaa euroa ja samana vuonna Terveystalo investoi suomalaisten terveyspalvelujen kehittämiseen yli 15 miljoonaa euroa. Terveystalo on Suomalaisen Työn Liiton jäsen. www.terveystalo.com