Merimiesten matkassa Karibian lämmössä

27.3.2019

Terveystalon työterveystiimin Lassi ja Reetta suuntasivat tammikuussa 2019 hieman eksoottisemmalle työpaikkaselvitysmatkalle, kun suomalaiset merimiehet ottivat heidän lämpimästi vastaan Puerto Ricossa ja Saint Martensilla. Onnistuneella työterveysyhteistyöllä merimiehet on saatu innostumaan omasta terveydestään, mikä näkyy esimerkiksi vähäisinä sairauspoissaoloina.

Case - Godby Shippingin työpaikkaselvitys

Midas Philipsburgin satamassaGodby Shipping on suomalainen varustamo, jonka rahtilaivat purjehtivat ympäri maailmaa. Terveystalon työterveyshuollon erikoislääkäri Lassi Pakkala ja työterveyshoitaja Reetta Osara pääsivät tutustumaan merimiesten arkeen Karibialla tehdessään työpaikkaselvitystä rahtilaiva Midaksella ja Mimerillä.  Merillä olosuhteet asettavat työterveydelle omat haasteensa.

− Maisemat laivalla ovat kuin suoraan Pirates of the Caribbean -elokuvista, mutta työ rahtilaivalla on kovaa. Monet työtehtävät kannella ja konehuoneessa ovat hyvin fyysisiä. Ilmastoinnista huolimatta konehuoneessa on trooppinen lämpötila, kun valtavat moottorit hohkaavat lämpöä. Lisäksi melutasot ovat korkeita, kuvailee yli 30 vuotta merimieslääkärinä toiminut työterveyshuollon erikoislääkäri Lassi Pakkala Terveystalosta. 

Vuorotyötä Karibian aalloilla

Merimiehen työ on raskasta vuorotyötä Karibian paratiisimaisemissakin. Työpaikkaselvityksessä käytiin läpi koko laivan toiminta sekä työpaikan terveysriskit ja kuormitustekijät yhdessä työntekijöiden kanssa.

− Merillä ollaan kuusi viikkoa kerrallaan, ja työtä tehdään vuoroissa. Työn ja levon suhde ei ole aina optimaalinen. Ennaltaehkäisevällä työterveydellä onkin merkittävä rooli siinä, että työntekijät pysyvät kunnossa haasteellisista olosuhteista huolimatta, Osara kertoo.

Pitkät ajat merillä ja aikaero koti-Suomeen tekevät työstä myös psyykkisesti vaativaa.

−  Laivojen reitit, aikataulut ja olosuhteet voivat muuttua nopeastikin.  Varustamo onkin lisännyt miehitystä laivoilla, jotta lepoaikaa tulee riittävästi ja työn kuormitus jakautuu tasaisesti. Lisäksi varustamo on pystynyt parantamaan esimerkiksi yhteyksiä kotiin, jotta sosiaalisia suhteita pystytään pitämään yllä, vaikka reissussa ollaan pitkiäkin aikoja, sanoo Pakkala.

Työolosuhteet konkretisoituivat työpaikkaselvityksen yhteydessä.

− Hiki. Se tulee ensimmäisenä mieleen. Kosteus ja kuumuus tekevät sen, että koko ajan on hiki. Vaikka etukäteen tiesin nämä olosuhteet, ei niiden vaikutusta osannut kunnolla arvioida ennen kuin sen pääsi kokemaan. Nesteytyksen roolia näissä olosuhteissa ei voi liikaa korostaa. Koko ajan vesipullo pitää olla lähellä, Osara kertoo.

− Työpaikkaselvitykset ovat työterveyden kivijalka. Kun olemme työntekijöiden parissa ja heidän normaalissa työympäristössään, he ovat kotikentällään ja kertovat avoimesti kokemuksistaan. Työntekijöiden kokemuksia kuuntelemalla toimintaa osataan kehittää oikeaan suuntaan ja siten varmistaa, että työntekijät pysyvät terveinä ja hyvinvoivina, Pakkala korostaa.

Kuntotestit ja terveystarkastukset tukevat merimiesten terveyttä

Godby Shipping panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin, mikä näkyy esimerkiksi vähäisinä sairauspoissaoloina. Godby Shippingin työntekijöiden sairauspoissaoloprosentti on alle kolme.

− Erityisen ilahduttavaa on, että merimiehet ovat alkaneet käyttää työterveyden palveluita. He käyvät esimerkiksi työfysioterapeutin kuntotesteissä ja työterveyshuollon määräaikaistarkastuksissa säännöllisesti. Näin työpaikkaselvityksestä saatu kuva täydentyy jatkuvasti ja pystymme johtamaan työterveyttä kokonaisuutena, iloitsee Godby Shippingin henkilöstöpäällikkö Sari Törnroos.

Yli 30 vuotta merimieslääkärinä toiminut Pakkala näkee myös, että merimiesten terveysasenteissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut muutos. Merimiehet ovat nykyään selvästi kiinnostuneempia terveydestään.

Ryhmäkuva Midakselta: oikealla aluksen päällikkö Joakim Hentunen, vasemmalla kuvassa Lassi ja keskellä Reetta Terveystalon työterveystiimistä.

Ryhmäkuva Midakselta: ensimmäisenä oikealla aluksen päällikkö Joakim Hentunen miehistön kanssa, ensimmäisenä vasemmalla kuvassa Lassi ja keskellä Reetta Terveystalon työterveystiimistä.

Tiivis työyhteisö tukee hyvinvointia merillä

Työyhteisön merkitys korostuu merimiehen työssä.

− Laivalla on 12-13 merimiestä kerrallaan. Jokaisen on oltava kunnossa ja omasta työtehtävästä on suoriuduttava. Varustamossa henkilökunnasta pidetäänkin hyvää huolta ja työyhteisö on tiivis, kertoo Pakkala.

− Hirmumyrsky Irma iski tuhoisasti vuonna 2017 Saint Martensille. Godby Shippingin alukset olivat mukana avustustehtävissä ja monet merimiehet olivat kiitollisia siitä, että he pystyivät olemaan avuksi tämän kriisin ratkaisemisessa. Jaettu kokemus tästä oli selkeästi hitsannut työyhteisöä entistä tiiviimmäksi, kertoo Osara.

Työyhteisön tuen lisäksi laivalla korostuu luottamuksellinen ja tiivis suhde työterveystiimiin. Merimiehet ottivat Lassin ja Reetan lämpimästi vastaan.

− Miehistö sekä Midaksella että Mimerillä selkeästi arvostivat sitä, että heitä kuullaan ja heidän hyvinvoinnistaan ollaan kiinnostuneita. Lisäksi he arvostivat suuresti elvytysharjoituksia, joita järjestimme työpaikkaselvityksen yhteydessä. Mereltä matka sairaalaan on pitkä, joten ammattiavun saaminen paikalle ei ole itsestäänselvyys, kertoo Osara.

− Yhteistyö Reetan ja Lassin kanssa on todella mutkatonta. Heitä voi lähestyä matalalla kynnyksellä ja heiltä saa nopeasti tukea. Näin maallikkona olisin yksin aika eksyksissä työntekijöiden terveyteen ja sairauksiin liittyvissä asioissa. Työpaikkaselvityksen kautta myös merimiehet ovat oppineet tuntemaan työterveystiimimme hyvin, joten heidänkin on helppo pitää yhteyttä keskenään, toteaa Törnroos tyytyväisenä.

Mikä on työpaikkaselvitys?

Lataa Työterveyden ABC >


Työpaikkaselvityksen yhteydessä järjestetyssä ensiapuharjoituksessa alusten miehistöt pääsivät harjoittelemaan peruselvytystä, johon kuuluu myös defibrilaattorin käyttö.

 

Kuvassa:
Työpaikkaselvityksen yhteydessä järjestetyssä ensiapuharjoituksessa alusten miehistöt pääsivät harjoittelemaan peruselvytystä, johon kuuluu myös defibrilaattorin käyttö.