Kohti parempaa palautumista

1.11.2017

Terveystalon uudistuneessa Hyvinvointikartoituksessa käytetty sykevälimittaus paljastaa työntekijän kuormituksen ja palautumisen tason helposti ja nopeasti. Kartoitus auttaa tukemaan työyhteisön hyvinvointia ja vähentämään sairauspoissaoloja.

Hyinvointikartoitus paljastaa työntekijän kuorimituksen tason

Terveystalon uudistuneessa Hyvinvointikartoituksessa käytettävällä Firstbeat-sykevälimittauksella saadaan tietoa fyysisestä kuormittumisesta, mitataan palautumisen riittävyyttä ja tunnistetaan unen laadun sekä liikunnan vaikutuksia terveydelle. Tavoitteena on selvittää työntekijöiden kuormittumista ja palautumista työ- ja vapaapäivinä, jotta uupumista aiheuttaviin tekijöihin voidaan vaikuttaa.

– Hyvinvointikartoituksessa sydämen sykevälivaihtelua mitataan rintaan asetetun pienen mittauslaitteen avulla kolmen päivän ajan. Kehon kuormittuminen ja palautuminen on yksilöllistä – sykevälivaihtelun seuraaminen auttaa selvittämään, kuinka keho reagoi arjen eri tilanteisiin sekä työpäivän aikana että sen jälkeen, kuvailee Terveystalon johtava työfysioterapeutti Anna Gustafsson.

Kuormitus kuriin asiantuntijan vinkeillä

Mittauksen jälkeen asiakas saa Terveystalon asiantuntijan, kuten työfysioterapeutin tai työterveyspsykologin laatiman raportin, jossa käydään läpi mittaustulokset, ohjeistetaan tulosten tulkinnassa ja annetaan konkreettisia vinkkejä oman jaksamisen tukemiseksi.

– Uudistunut kartoitus käy entistä nopeammin ja vaivattomammin. Sekä sydämen sykevälivaihtelua mittaavan laitteen että omaa kuormitusta ja palautumista kuvaavan raportin vinkkeineen saa nyt käyttöön todella ripeästi, Gustafsson iloitsee.

Raportissa asiantuntija voi neuvoa esimerkiksi pitämään pieniä palauttavia hetkiä työpäivän lomassa tai rauhoittamaan aamun hässäkkää. Tarvittaessa mittaustulosten perusteella ohjataan esimerkiksi lääkärin tai työterveyspsykologin vastaanotolle, josta saa yksilöllisempää ohjausta oman työkyvyn tueksi.

– Kartoituksen tarkoituksena on tukea työyhteisön hyvinvointia ja auttaa tunnistamaan ja puuttumaan työkykyriskeihin ennaltaehkäisevästi. Mittausta ei olekaan suunniteltu vain työntekijöille, jotka oireilevat tai ovat uupuneita, vaan sen avulla voidaan tukea henkilöstön kokonaisvaltaista hyvinvointia, muistuttaa Gustafsson.

Sairauspoissaolot alas palautumalla

Hyvinvoiva henkilöstö on kilpailuetu. Siksi Terveystalon Hyvinvointikartoitus pyrkiikin Firstbeat-mittauksen avulla löytämään kuormitustekijöiden lisäksi myös työntekijöiden yksilöllisiä, palauttavia voimavaratekijöitä.

– Kun työntekijä tietää, miten oma keho reagoi eri tilanteissa, on kuormitusta aiheuttaviin asioihin myös helpompi puuttua. Asiantuntijalta saadut työkalut auttavat rakentamaan omaa hyvinvointia ja jaksamaan paremmin arjessa, Gustafsson listaa.

Mittauksesta saadut tiedot palvelevat sekä työntekijää että työnantajaa: palautumistekijöiden tunnistaminen lisää työntekijöiden työtehoa ja vähentää stressiä sekä sitä kautta sairauspoissaolojen määrää.

– Jos taas huomataan, että työntekijöiden palautuminen on heikkoa, työnantaja voi yhdessä asiantuntijoiden kanssa miettiä keinoja, joilla helpottaa palautumista päivän mittaan. On arvokasta tietää, missä ollaan organisaationa onnistuttu ja mihin panostamalla voidaan saavuttaa vielä paremmat tulokset, Gustafsson summaa.

Lue lisää Hyvinvointikartoituksesta