Johda työterveyden toimintaa hyvin tehdyllä toimintasuunnitelmalla

20.9.2019

Älä päästä työterveystiimiäsi helpolla, vaan hyödynnä toimintasuunnitelman vuosittainen päivitys yrityksesi menestyksen varmistamiseksi. Hetken pysähdys ja ensi vuoden tavoitteiden yhteinen pohdiskelu tuottaa suunnitelmallista ja liiketoimintaa entistä paremmin tukevaa työterveyskumppanuutta.

Suunnittelupalaveri

Vuoden viimeiset kuukaudet ovat hyvää aikaa tarkastella kuluneen vuoden työterveystoimintaa ja yhdessä saavutettuja tuloksia. Työnantajalle työterveyden toimintasuunnitelman pitäminen ajan tasalla on laissa säädetty velvollisuus ja työterveyden kustannuksista saatavien Kela-korvausten edellytys. Lakisääteisyys ei kuitenkaan tarkoita, että tapaamisen pitäisi olla paperinmakuista ja jäykkää, vaan parhaimmillaan yhteinen suunnittelu tuottaa oivalluksia ja suuntaa alkavan vuoden toimintaa entistä vaikuttavampaan suuntaan.

Terveystalon Terve Työpaikka -toimintamallin mukaisesti toimintasuunnitelmassa tunnistetaan tarpeita ja tavoitteita neljästä eri osa-alueesta: terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö ja aktiivinen johtaminen. Tavoitteiden toteutumiseksi sovitaan yhdessä toimenpiteitä, joiden toteutumista seurataan aktiivisesti. Ensi vuonna Terveystalon työterveysasiakkaille avautuu täysin ainutlaatuinen mahdollisuus seurata ja ohjata toimintasuunnitelman toteutusta, kun yritysasiakkaan uusi digitaalinen palvelu lanseerataan. 

Työterveyden tavoitteisiin ei koskaan päästä vain pelkällä työterveyskumppanin työllä, vaan tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa työpaikan omien toimintatapojen kehittäminen ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Työterveys tukee yhteistyötä ohjaamalla toimintaa kohti vaikuttavampia valintoja. Yhteistyön tavoitteena on, että työterveyden tavoitteet kytkeytyisivät liiketoiminnan tavoitteisiin ja työterveyden tuottama tieto auttaisi myös liiketoiminnan kehittämisessä.

Vinkit onnistuneeseen toimintasuunnitelman päivittämiseen

  1. Anna rehellistä palautetta kuluvasta vuodesta. Missä onnistuimme, missä meillä olisi parantamisen varaa? Kerää palautetta koko organisaatiolta, ml. työsuojelutoimikunta.
  2. Valmistaudu kertomaan työterveystiimille yrityksesi tulevan vuoden suunnitelmista. Minkälaisia kehityshankkeita teillä on tulossa? Mitkä asiat ovat teille strategisesti tärkeitä?
  3. Pohdi jo etukäteen, mistä asioista olette eniten huolissanne suhteessa henkilöstöön, työyhteisöön ja johtamiseen? Mihin näistä asioista toivoisitte apua työterveydeltä?
  4. Huolehdi, että saat rahoillesi kunnon vastinetta ja tavoitteet ovat aidosti yrityksesi liiketoimintaa tukevia. Hyvä tavoite ei ole tekemistä, vaan tekemisellä saavutettu lopputulos.