Johda työterveyden toimintaa hyvin tehdyllä toimintasuunnitelmalla

17.10.2018

Älä päästä työterveystiimiäsi helpolla, vaan hyödynnä toimintasuunnitelman vuosittainen päivitys yrityksesi menestyksen varmistamiseksi. Hetken pysähdys ja ensi vuoden tavoitteiden yhteinen pohdiskelu tuottaa suunnitelmallista ja liiketoimintaa entistä paremmin tukevaa työterveyskumppanuutta.

Suunnittelupalaveri

Vuoden viimeiset kuukaudet ovat hyvää aikaa tarkastella kuluneen vuoden työterveystoimintaa ja yhdessä saavutettuja tuloksia. Työnantajalle työterveyden toimintasuunnitelman pitäminen ajan tasalla on laissa säädetty velvollisuus ja työterveyden kustannuksista saatavien Kela-korvausten edellytys. Lakisääteisyys ei kuitenkaan tarkoita, että tapaamisen pitäisi olla paperinmakuista ja jäykkää, vaan parhaimmillaan yhteinen suunnittelu tuottaa oivalluksia ja suuntaa alkavan vuoden toimintaa entistä vaikuttavampaan suuntaan.

Terveystalon työterveyden uuden Terve Työpaikka -toimintamallin mukaisesti toimintasuunnitelmassa tunnistetaan tarpeita ja tavoitteita neljästä eri osa-alueesta: terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö ja aktiivinen johtaminen. Tavoitteille sovitaan yhdessä mittarit, joiden toteutumista seurataan aktiivisesti.

Työterveyden tavoitteisiin ei koskaan päästä vain pelkällä työterveyskumppanin työllä, vaan tavoitteiden toteutumiseen vaikuttaa mitä suuremmassa määrin työpaikan omien toimintatapojen kehittäminen ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa.

Vinkit onnistuneeseen toimintasuunnitelmaa päivittämiseen

  1. Anna rehellistä palautetta kuluvasta vuodesta. Missä onnistuimme, missä meillä olisi parantamisen varaa? Kerää palautetta koko organisaatiolta, ml. työsuojelutoimikunta.
  2. Valmistaudu kertomaan työterveystiimille yrityksesi tulevan vuoden suunnitelmista. Minkälaisia kehityshankkeita teillä on tulossa? Mitkä asiat ovat teille strategisesti tärkeitä?
  3. Pohdi jo etukäteen, mistä asioista olette eniten huolissanne suhteessa henkilöstöön, työyhteisöön ja johtamiseen? Mihin näistä asioista toivoisitte apua työterveydeltä?
  4. Huolehdi, että saat rahoillesi kunnon vastinetta ja tavoitteet ovat aidosti yrityksesi liiketoimintaa tukevia. Hyvä tavoite ei ole tekemistä, vaan tekemisellä saavutettu lopputulos.

Mikäli organisaatiosi työterveyden toimintasuunnitelma kaipaa päivitystä, otathan yhteyttä omaan työterveysyhteyshenkilöösi.