Hyvinvoiva ihminen on yrityksen paras käyntikortti

30.1.2019

Hyvinvoiva työntekijä nauttii työstään ja vapaa-ajastaan, antaa yritykselle parhaansa ja tuottaa tulosta. Hyvinvoivat työntekijät luovat positiivista kuvaa koko työpaikan terveyden tilasta. Terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen ei ole vain riskiryhmien tehtävä, vaan se kuuluu meille kaikille.

Terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on jatkuva, koko elämänmittainen tehtävä, johon tulee kiinnittää työelämässäkin huomiota uran alusta saakka. Hyvinvoiva ihminen saa työuraltaan voimavaroja ja tuottaa työnantajilleen tulosta ja menestystä. Hyvä työnantaja ja toimiva työterveys ovat tärkeä tuki kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä.

- Ensisijaisesti vastuu on aina työntekijällä itsellään. Omasta terveydestä huolehtimiseen vaikuttaa ratkaisevasti motivaatio ja elämänasenne. Työnantaja ja työterveys puolestaan voivat aktiivisesti tukea työntekijän hyvinvointia luomalla hyvät puitteet ja tarjoamalla ajankohtaista ja kohdennettua tietoa esimerkiksi ravinnon, liikunnan ja unen merkityksestä jaksamiseen ja terveyteen, sanoo johtava työterveyshoitaja Suvi Kuosmanen Terveystalosta.

Ihmisen motivoinnissa sivistämistäkin tärkeämpää on erityisesti konkreettiset henkilökohtaiset ohjeet terveyden edistämiseen sekä säännöllinen seuranta ja palaute edistymisestä. Tähän on tarjolla hyviä työkaluja ja -tapoja, kuten älypuhelimessa aina mukana kulkeva digitaalinen Oma Suunnitelma -terveyssuunnitelma sekä edistymisen tukeminen etäpalveluiden avulla.

Elämä haastaa terveyden

Pitkien työurien varrelle sattuu eri elämänvaiheita, sattumia ja työtehtäviä. Myös iän karttuminen voi haastaa hyvinvoivaa ihmistä. Nuorella ja kokemattomalla sekä varttuneella ja kokeneella työntekijällä tarpeet ovat erilaiset. Näin on myös eri toimialoilla ja työtehtävissä toimivilla ihmisillä. Hyvä työterveys tunnistaa ja huomioi yksilölliset haasteet, mutta myös tyypilliset toimialaan ja työtehtäviin liittyvät riskit. Ne auttavat tukemaan ennaltaehkäisevästi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä työpaikoilla.

- Työterveyden terveysneuvonnalla pyritään motivoimaan ihmistä pitämään aktiivisesti omasta hyvinvoinnistaan huolta. Olemme enemmänkin valmentajia kuin saarnaajia. Tehtävämme on tukea yksilöitä pysymään työuran aikana työkykyisinä ja -haluisina, silloinkin, kun hyvinvoinnin tunne heikkenee, Kuosmanen kertoo.

Kokonaishyvinvointi ratkaisee

Parhaimmillaan innostavan työpäivän jälkeen työntekijällä riittää energiaa kotiin ja harrastuksiin vietäväksi. Kokonaishyvinvointi koostuu sekä työn että vapaa-ajan toiminnasta: jaksaako harrastaa ja syödä terveellisesti myös työpäivän jälkeen, entä löytyykö aikaa myös palautumiselle ja riittävälle unelle?

- On helppo keskittyä vahvasti työn fyysisiin haasteisiin ja ergonomiaan, mutta tänä päivänä emme voi ohittaa mielen ja jaksamisen haasteita. Asiakkaat kertovat entistä enemmän tunteistaan työn kuormittavuudesta sekä univaikeuksistaan. Oikeanlaiseen palautumiseen etsitään nyt yksilöllisiä keinoja. Positiivista on, että jaksamisesta puhutaan avoimemmin ja kynnys hakea asiantuntijan tukea on madaltunut, Kuosmanen sanoo.

Kun sairaus yllättää ja horjuttaa työkykyä

Työntekijä voi kohdata terveydessään myös yllätyksiä, jotka vaikuttavat työkykyyn. Äkillisten sairastumisten ja esimerkiksi lievien loukkaantumisen ensiapu löytyy työterveydestä ja niistä selvitään useimmiten muutamalla sairaslomapäivällä. Pitkittyvät, vakavat loukkaantumiset, sairaudet ja uupuminen voivat puolestaan viedä työkyvyn ja -ilon pitkäksikin aikaa.

- Sairastuessa ihmiselle on tärkeää saada parasta mahdollista hoitoa, mutta myös päästä mahdollisimman nopeasti kiinni normaaliin arkeen. Työnantaja voi yhdessä työterveyden kanssa suunnitella työhön paluun niin, että se tukee työntekijän paluuta arkeen, eikä hankaloita toipumista. Voidaan esimerkiksi miettiä yhdessä, miten työtä voidaan väliaikaisesti keventää.

Työntekijöistään huolta pitävä työnantaja pitää parhaat osaajat

Työnantaja voi tukea työntekijöidensä terveyttä ja hyvinvointia eri tavoin. Vastaavasti työnantaja saa työntekijät, jotka voivat hyvin ja tekevät työssään parempaa tulosta. Hyvinvoivat ja tyytyväiset työntekijät myös kertovat työnantajastaan positiivisesti. Hyvä fiilis tarttuu ja näkyy työpaikan ulkopuolellekin.

- Työn merkityksellisyys, työhyvinvointi ja työkulttuuri ovat uusille sukupolville tärkeitä kriteereitä työtä hakiessa. Ne myös sitouttavat nykyiset työntekijät työnantajaansa. Työntekijöistä huolenpitäminen, esimerkiksi tarjoamalla liikuntamahdollisuuksia, fysioterapiaa tai mielen hyvinvointia tukevia palveluita, onkin yksi yrityksen tärkeä käyntikortti ja valttikortti rekrytoinnissa. Työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimisessa uusi työterveyden toimintamalli Terve Työpaikka auttaa rakentamaan oikein kohdennetun ja vaikuttavan ratkaisun, Kuosmanen kertoo.

5 + 1 vinkkiä työntekijän hyvinvoinnin edistämiseen henkilöstöjohdolle:

1. Kaikki lähtee työolosuhteista, kuten työn turvallisuudesta ja ergonomiasta, hyvästä johtamisesta ja esimiestyöstä sekä kannustavasta työilmapiiristä. Miten voimme näitä edistää?
2. Tee säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveystiimin kanssa. Mitä hyvinvoinnin riskejä juuri teillä nousee esille? Onko kohdennetut ennaltaehkäisevät keinot valjastettu käyttöön ja mahdollistettu sujuvat hoitopolut sairaustapauksiin?
3. Suuntaa työntekijöille tarjottu hyvinvoinnin tuki ennalta ehkäisevään toimintaan sekä yrityksen omiin tunnistettuihin tarpeisiin. Yksi hyvä tapa on panostaa työntekijöiden liikkumiseen, mikä tunnetusti edistää sekä fyysistä että mielen hyvinvointia tehokkaasti. Miten hyvinvointia lisäävästä liikunnasta innostuisi joka ikinen oman kunnon ja kiinnostuksen mukaisesti?
4. Rakenna yrityksen ja henkilöstön hyvinvoinnin vuosikello. Kuuluuko siihen esimerkiksi terveysteemoja, niihin liittyvät infoja tietoisuuden ja ennaltaehkäisyn tukemiseksi?
5. Ole itse esimerkki hyvinvoivasta ihmisestä.

Onko uusi Terveystalon Terve Työpaikka –toimintamalli tuttu jo sinulle? Ota yhteyttä omaan työterveysyhteyshenkilöösi ja rakennetaan sinun organisaatiollesi henkilöstösi tarpeita vastaava suunnitelma. Mikäli yrityksesi työterveys ei ole vielä Terveystalossa, ota yhteyttä tästä ja kerromme lisää.