Hyödynnätkö jo dataa työhyvinvoinnin suunnittelussa?

16.5.2019

Hyvinvoiva työyhteisö koostuu hyvinvoivista työntekijöistä. Useat tekijät, kuten yrityskulttuuri, johtamisen laatu tai työntekijän terveydentila, vaikuttavat työntekijän työkykyyn. Mutta kuinka saada tietoa siitä, millaisia tarpeita työntekijöillä on hyvinvointinsa suhteen juuri teidän työpaikallanne?

Katse tulevaisuuteen

Perinteisesti työterveyden toimenpiteiden suunnittelussa on katsottu esimerkiksi sairauspoissaoloja eli menneisyyden tietoa. Työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämiseksi hyödyllisempää on kuitenkin katsoa tulevaisuuteen. Tähän tarvitaan tietoa työntekijän henkilökohtaisista tavoitteista.

Oma Suunnitelma on työntekijän yhdessä Terveystalon asiantuntijan kanssa tekemä digitaalinen terveyssuunnitelma. Siinä työntekijä asettaa omaa terveyttään edistäviä tavoitteita, jotka kannustavat häntä pitämään huolta terveydestään arjen keskellä. Suunnitelma auttaa muistamaan, mitä vastaanotolla on sovittu. Lisäksi se helpottaa työntekijän ja asiantuntijan yhteydenpitoa sekä parantaa moniammatillisen tiimin yhteistyötä työntekijän parhaaksi.

Suunnitelmaa käytetään ja seurataan Oma Terveys -sovelluksen avulla. Kun tarpeeksi moni työntekijä tekee Oma Suunnitelman, muodostuu suunnitelmista dataa työterveyden raportoinnissa hyödynnettäväksi.

Kuvassa uusi Oma Suunnitelma sovellus

Johda työhyvinvointia tiedolla

Työntekijöiden tavoitteista muodostettu data auttaa työhyvinvointipanostusten suuntaamisessa, sillä työnantajan kannattaa tukea tavoitteita, joiden saavuttamiseen työntekijät ovat motivoituneet.

Oma Suunnitelmia oli vuoden 2019 alussa tehty jo 180 000 Terveystalon asiakkaalle. Palvelusta saadun datan mukaan fyysisen aktiivisuuden lisääminen on suosituin tavoite. Tämän jälkeen tulevat kivun ja fyysisen toiminnan haittojen minimoiminen, painonhallinta ja hyvinvointi työssä.

Hyvinvointia työssä lisätäkseen työntekijän tavoitteena voi olla esimerkiksi stressin hallinta, perehdytyksen hankkiminen, tiheämmät keskustelutuokiot esimiehen kanssa tai parempi palautuminen. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa työnantajan rooli on erityisen tärkeä.

Asiakkaan ja ammattilaisen välistä tavoitteellista ja jatkuvaa yhteistyötä tukeva Oma Suunnitelma -palvelu on ollut käytössä vuoden 2016 lopulta lähtien.

Oma Suunnitelma kannustaa muutoksessa

Kuvassa uusi Oma Suunnitelma sovellus

Hyvinvointi on kokonaisuus – ei ole erikseen hyvinvointia työssä ja hyvinvointia muussa elämässä. Oma Suunnitelma -palvelu on Suomessa ja maailmanlaajuisestikin edelläkävijä hyvinvoinnin proaktiivisessa edistämisessä. Se toimii, sillä terveyttä edistävät asiat tapahtuvat pääsääntöisesti työntekijän omassa arjessa.

Tutkimusten mukaan hoitoon sitoutumista lisäävät toimenpiteet kuten muistutukset ja seuranta lisäävät terveyteen kohdistuvien tavoitteiden toteutumista. Oma Suunnitelman tarjoamat muistutukset kannustavat työntekijää jatkamaan pienten muutosten tekemistä hyvinvoinnissaan. Näitä muutoksia työnantajankin kannattaa tukea.

Lue lisää Oma Suunnitelmasta