Esimieshaastattelu työpaikkaselvitykseen

22.3.2018

Työpaikkaselvitys uudistuu: psykososiaaliset työolosuhteet otetaan jatkossa huomioon entistä paremmin. Esimiestä haastattelemalla huomioidaan esimerkiksi johtamisen vaikutus työntekijöiden jaksamiseen.

Esimieshaastattelu työpaikkaselvitykseen

Tietotyön lisääntymisen ja työelämän muutosten myötä psykososiaalisten työolosuhteiden merkitys työterveydelle ja työhyvinvoinnille on kasvanut. Aluehallintovirastot (AVI) ovat yleisesti kiinnittäneet huomiota siihen, ettei psykososiaalisia tekijöitä ole aina huomioitu riittävästi tavallisissa työpaikkaselvityksissä. Erityisesti psykososiaalista kuormitusta koskevien toimenpidesuositusten vähäisyydestä tai puuttumisesta on huomautettu. 

Vastauksena tähän haasteeseen Terveystalo kehittää työpaikkaselvityksiään sisällyttämällä niihin työterveyspsykologin tekemän työpaikan esimiehen haastattelun. Haastattelussa käsitellään työpaikan psykososiaalisia työoloja, kuten johtamiskäytäntöjä, organisointia ja työprosesseja. Haastattelun lähtökohtana ovat työpaikkaselvityksen esitietokyselyssä kerätyt tiedot.

Haastattelu kestää 1–1,5 tuntia, ja siinä kerättyä tietoa hyödynnetään työpaikkaselvityksen raportoinnissa. Lisäksi haastateltu esimies saa haastattelusta henkilökohtaisen palautteen.

Lisätietoja uudistuksesta saat omalta työterveystiimiltäsi.