Ennaltaehkäisevän työterveyden etäpalvelut Terveystalossa

23.1.2017

Työterveyshuollon ennaltaehkäisevistä etäpalveluista saa tammikuun alusta alkaen Kela-korvausta. Etäpalveluiden käyttöönotto helpottaa ja nopeuttaa asiointia – kun työnantaja ja työterveyden ammattilainen ovat eri paikoissa, voidaan tietoja vaihtaa esimerkiksi videon välityksellä.

Työterveyden etäpalvelut

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluita voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa yrittäjä ja työterveyden ammattilainen ovat eri paikoissa. Ehkäisevät etäpalvelut toimivat tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen, joten työnantaja ja työterveyshuollon ammattilainen voivat vaihtaa tietoja esimerkiksi teksti-, ääni- tai kuvatiedostoina tai videon välityksellä. 1.1.2017 alkaen työterveyshuollon ennaltaehkäisevistä etäpalveluista saa Kela I -korvausta.

Lisätietoja löydät Kelan sivulta.

Etäpalvelut sujuvoittavat asiointia

Etäpalveluiden käyttöönotto helpottaa ja nopeuttaa asiointia. Terveystalon etäpalvelut ovat asiakasorganisaatioiden ja heidän työntekijöidensä käytössä automaattisesti, ellei yritys erikseen toisin päätä. Työterveyden ennaltaehkäisevien etäpalveluiden toimintamallista sovitaan yhdessä oman hoitavan tiimin kanssa, ja se kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan tai siihen tehtävään erilliseen liitteeseen.

Terveystalon työterveydessä etäpalveluja saa kaikilta työterveyden ammattiryhmiltä: työterveyslääkäreiltä, työterveyshoitajilta, työterveyspsykologeilta työfysioterapeuteilta sekä muilta asiantuntijoilta. Työterveyshuollon ammattilainen tai asiantuntija arvioi tapauskohtaisesti, soveltuuko annettava palvelu etäpalveluna toteutettavaksi hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja ammattieettiset periaatteet huomioiden.

Etäpavelu vai ei? Mitä palvelun piiriin kuuluu

Ennaltaehkäiseviä etäpalveluja voivat olla käytännössä kaikki työterveyshuollon toiminnot, kuten terveystarkastukset, työterveysneuvottelut, ohjaus- ja neuvontakäynnit sekä toimintasuunnitelma soveltuvin osin. Tavallinen työpaikkaselvitys tulee kuitenkin edelleen tehdä fyysisenä käyntinä työpaikalla, jotta Kela-korvauksen saamisen edellytykset täyttyvät. Myöskään yleinen, anonyymisti toteutettu terveysneuvonta ei kuulu etäpalveluihin.

Työnantajan tehtävä on sopia etäpalveluiden käyttämisestä kirjallisesti työntekijöidensä edustajien kanssa. Asian voi ottaa esille esimerkiksi yhteistyöneuvottelukunnassa.

Ennaltaehkäisevien etäpalveluiden lisäksi tarjoamme työterveysasiakkaillemme Lääkäri-chat 24/7 -vastaanoton, joka on Kela II -korvattavaa toimintaa. Lääkäri-chat soveltuu hyvin akuuttien sairauksien arviointiin ja hoidon aloittamiseen sekä reseptien uusintaan. Myös jälkihoito- ja seurantakäynnit sekä tutkimustulokset voidaan käydä sujuvasti läpi chatissa. Chat säästää aikaa, ja sitä käyttämällä tarve matkustaa vastaanotolle vähenee.

Lääkäri-chat 24/7 tunnettiin aikaisemmin nimellä Yhteys Lääkäriin 24/7. Lääkäri-chat 24/7 on osa Terveystalon Etäpalveluja.