Ennakoi työkykyriskit terveystarkastuksella

8.3.2017

Hyvinvoiva työntekijä on yritykselle kilpailuetu. Terveystarkastukset auttavat tunnistamaan työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia asioita ja lisäävät työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Säännölliset työterveystarkastukset auttavat puuttumaan työntekijöiden työkykyä ja terveyttä uhkaaviin terveysriskeihin ennaltaehkäisevästi. Työhyvinvointi näkyy yrityksen tuloksessa viivan alla: tavoitteisiin on helpompi päästä, kun työntekijät pysyvät terveinä ja tuottavina.

– Nykyaikaisen työterveyden suunta on vahvasti ennaltaehkäisevä.. Siksi myös Terveystalon työterveystarkastuksissakin keskitytään sairauksien sijaan entistä enemmän kartoittamaan esimerkiksi palautumiseen vaikuttaviin tekijöihin, kuten uneen, mielialaan, ravitsemukseen ja liikuntaan, kertoo palvelupäällikkö Sanna Solala Terveystalosta.

Ennaltaehkäisy maksaa itsensä takaisin

Solalan mukaan riskitekijöihin puuttuminen varhaisessa vaiheessa on yritykselle taloudellisesti kannattavaa. Kun työkykyä uhkaavat tekijät huomioidaan ajoissa, ovat vaikutukset työkykyyn, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin kiistattomat.

– Ennaltaehkäisy on taloudellisesti järkevää: sairastamisen kustannukset ovat moninkertaiset verrattuna ennaltaehkäiseviin panostuksiin. Työntekijöiden hyvinvoinnissa ei kannata pihistellä, sillä kaikkein kalleimmaksi yritykselle käy sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuva tekemätön työ. Hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava, muistuttaa Solala.

Tutkittu tieto terveystarkastuksen taustana

Säännölliset työterveystarkastukset auttavat tunnistamaan oman henkilöstön terveyshaasteita ja kohdistamaan työterveyden palveluja tukemaan juuri heidän työkykyään. Terveystalon uudistuneen työterveystarkastuksen pohjana toimii tutkimuksissa todettuihin työhyvinvoinnin mittareihin perustuva kysely, jonka avulla voidaan tehokkaasti tunnistaa olennaiset riskitekijät.

– Kattava kysely kartoittaa erilaisten oireiden lisäksi muitakin työkykyyn vaikuttavia tekijöitä, kuten paikallaan oloa, alhaista vireystilaa sekä unen ja palautumisen vaikeuksia. Työterveystarkastuksessa kyselyä käytetään työterveyshoitajan ja asiakkaan keskustelun pohjana, Solala kuvailee.

Kyselyssä työntekijä pääsee arvioimaan omaa työkykyään pidemmällä aikavälillä ja pohtimaan esimerkiksi, miten palautuu työpäivän jälkeen tai kokeeko pystyvänsä terveytensä puolesta jatkamaan nykyisessä työssään parin vuoden päästä.

– Työntekijöiden subjektiiviset arviot omasta työkyvystään ennustavat tutkitusti todellista työkykyä ja sairauspoissaoloja. Siksi kyselyn kautta esiin nousseet riskit kannattaa ottaa todesta ja puuttua niihin mahdollisimman varhain, Solala tähdentää.

Sitouttava työterveystarkastus

Työterveystarkastuksen yhteydessä jokaisen työntekijän kanssa tehdään henkilökohtainen Oma Suunnitelma, joka tukee työntekijän omaa motivaatiota pitää itsestään ja terveydestään huolta. Interaktiivinen palvelu auttaa seuraamaan oman terveydentilan kehitystä vaivattomasti. Sanna Solalan mukaan onnistunut työterveys tukeekin työntekijää arjen muutoksessa:

– Terveystalon Oma Suunnitelma -palvelu muistuttaa työntekijää omista hyvinvointitavoitteistaan ja auttaa pysymään terveenä. Tällainen tuki on myös yritykselle kilpailuvaltti ja sitouttava tekijä. Tutkimusten mukaan työntekijät arvostavat yrityksen huolenpitoa ja kokevat terveystarkastukset merkityksellisinä. Tätä tunnetta kannattaa vaalia, sillä tyytyväiset ja terveet työntekijät ovat menestyvän yrityksen selkäranka.