Ei pelkkää työergonomiaa

20.2.2018

Työfysioterapeutin työhön kuuluu muutakin kuin toimistotuolien ja -pöytien säätämistä. Parhaimmillaan työfysioterapeutti tukee työntekijöiden hyvinvointia ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti aina toimivien työtilojen suunnittelusta tasapainoisempaan treenaamiseen.

Terveystalon työfysioterapeutti vetää taukoliikuntaa

Työfysioterapeutin toimenkuva rajoittuu työergonomian tarkastamiseen – tai näin moni kuvittelee. Todellisuudessa työfysioterapeutin osaamisesta on huomattavasti laajemminkin hyötyä työntekijöiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

– Monella on työfysioterapiasta kovin kapea kuva. Pelkän työtuolin säätämisen sijaan työfysioterapeutin tehtävä on tutkia ja arvioida työntekijän fyysistä toimintakykyä ja hyvinvointia sekä työn vaatimuksia. Tavoitteena on saada nämä kaksi toimimaan yhdessä mahdollisimman hyvin niin, että tuloksena on hyvinvoiva työntekijä, kuvailee johtava työfysioterapeutti Anna Gustafsson Terveystalosta.

Ennalta puuttuminen estää virheellisen kuormittumisen

Henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen on työterveystiimin yhteinen tehtävä. Tiimiin kuuluu monenlaisia asiantuntijoita työterveyslääkäristä työterveyspsykologiin, ja kullakin asiantuntijalla on työterveyden ylläpitämisessä oma roolinsa. Työfysioterapeutin tontille kuuluu fyysisen kuormituksen arviointi. Työterveystoiminnan perustaksi tehtävässä työpaikkaselvityksessä työfysioterapeutti keskittyy erityisesti työympäristöstä aiheutuvien kuormitustekijöiden tunnistamiseen.

– Työfysioterapeutin arvio työn kuormitustekijöistä auttaa luomaan selkeän suunnitelman liiallisen kuormittumisen ehkäisemiseksi. Parhaassa tapauksessa työfysioterapeutin osaamista hyödynnetään ennakoivasti esimerkiksi työtilojen suunnittelussa, toteaa Gustafsson.

Työfysioterapeutti onkin parhaimmillaan ennaltaehkäisevässä työssä. Tavallisesti fysioterapeutin vastaanotolle hakeudutaan vasta kipua aiheuttavien oireiden vaivatessa – työfysioterapeutin tavoitteena taas on, että työntekijän keho kestää työssä syntyvän, sopivan kuormituksen.

– Arvioimme sitä, kuinka työ kuormittaa: kuuluuko siihen esimerkiksi paljon istumista tai olkapäätä rasittavia, raskaita nostoja? Työn vaatimuksia verrataan työntekijän toimintakykyyn ja pohditaan, millaisilla toimenpiteillä oireiden ilmaantumista ja virheellistä kuormitusta voitaisiin välttää, kertoo Gustafsson.

Anna Gustafsson

Työfysioterapeutti Anna Gustafsson

Liikettä ja palautumista sopivassa suhteessa

Selkä alkaa herkästi oikutella niin toimistotyöntekijällä kuin fyysisesti raskasta työtä tekevällä. Rakenteellisen vian sijaan selkävaivojen ja muiden tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien taustalla on useimmiten kehon liikehallintaan liittyvä ongelma.

– Meillä Terveystalossa työfysioterapeutit arvioivat kehon toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Käytössämme on useita erilaisia työkaluja, joilla kehon kuntoa ja liikehallintaa voidaan kartoittaa. Testien avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa, onko kehon toinen puoli selvästi toista vahvempi. Kun kehon heikommat kohdat tunnistetaan varhain, myös tukitoimet osataan kohdentaa oikein hyvissä ajoin. Silloin monet tapaturmat ja rasituksesta johtuvat tuki- ja liikuntaelinoireet voidaan välttää, selventää Gustafsson.

Työntekijöiden hyvinvointia ja fyysistä toimintakykyä voidaan tukea tehokkaasti liikuntaan ja palautumiseen panostamalla. Terveystalossa työntekijöiden liikkumista tukee Oma Valmentaja, työfysioterapeutti, joka tarjoaa liikuntaneuvontaa yksilöllisesti työntekijän tilanteeseen sopivalla tavalla.

– Oma Valmentajan ajatus ei ole toimia kuntopiiskurina, vaan tukea ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Esimerkiksi moni asiantuntijatyössä toimiva treenaa turhankin paljon suhteutettuna päivän kuormitukseen. Silloin Oma Valmentaja voi muistuttaa vapaa-ajan ja nukkumisen merkityksestä. Tarkoitus ei ole jatkuvasti lisätä liikunnan määrää, vaan löytää paras mahdollinen tasapaino työhön, treenaamiseen ja palautumiseen, muistuttaa Gustafsson.

Hän muistuttaa, ettei työn ole tarkoitus imeä ihmisestä kaikkea energiaa:

– Kun henkilöstö voi paremmin, koko yritys voi paremmin. Työntekijän fyysisen toimintakyvyn olisi tärkeää olla sellainen, että vapaa-ajallakin riittää virtaa olla aktiivinen ja viettää aikaa esimerkiksi mukavien harrastusten parissa. Tässä työfysioterapeutti on tehokas tuki.