Digitaalinen terveyssuunnitelma tarjoaa entistä tiiviimpää tukea elämäntapamuutokseen

24.5.2018

Jopa 73 prosenttia suomalaisista uskoo omien terveystietojen seuraamisen ja jakamisen lääkärin kanssa lisääntyvän tulevaisuudessa.* Terveystalossa yksilöllisiä digitaalisia terveyssuunnitelmia eli Oma Suunnitelmia on tähän mennessä tehty jo 100 000. Yleisimmin näitä yhdessä terveydenhuollon asiantuntijan kanssa tehtäviä terveyssuunnitelmia käytetään elämäntapamuutoksen tukena.

Moni suomalainen tavoittelee tervettä kehoa ja tasapainoista arkea, mutta vihannekset unohtuvat usein lautaselta ja liikunta jää välistä. Elämäntapamuutoksen suurin haaste on yleensä oman käyttäytymisen ja rutiinien muuttaminen. Yksi ratkaisu voi löytyä digitaalisista palveluista, joiden avulla omaa edistymistä voi seurata.

Terveydenhuollon näkökulmasta digitaalisilla palveluilla voidaan tarjota asiakkaalle hänen omaan terveyskäyttäytymiseensä pohjautuvaa tukea ja parantaa hoitoon sitoutumista. Terveystalossa on käytössä digitaalinen terveyssuunnitelma, joka tehdään yhdessä terveydenhuollon asiantuntijan kanssa ja jossa asetetaan yksilöllisiä terveyttä ja hyvinvointia tukevia tavoitteita. Perinteisen hoitosuunnitelman korvaava digitaalinen terveyssuunnitelma antaa asiakkaalle mahdollisuuden seurata itse siihen kirjattujen tavoitteiden toteutumista.

– Hoitosuunnitelma on aina ollut keskeinen osa terveydenhoitoa. Perinteisesti se on kuitenkin välittänyt tietoa vain asiantuntijalta toiselle, eikä potilaalla itsellään ole yleensä ollut sen sisällöstä selkeää kuvaa. Digitaalisen Oma Suunnitelman avulla vastaanotolla sovitut asiat eivät unohdu, vaan asiakas voi palata niihin milloin vain, kertoo Terveystalon kehittämisylilääkäri Päivi Metsäniemi.

Painonhallinta yleisin terveystavoite

Oma Suunnitelmia on tehty Terveystalossa jo 100 000 eri henkilölle. Oma Terveys -sovelluksessa toimivaa Oma Suunnitelmaa voi käyttää myös kroonisen sairauden – kuten diabeteksen tai verenpainetaudin – hoidon tukena, mutta suurimmalle osalle se on apuväline elämäntapamuutoksen aikaansaamisessa. Joka viides Oma Suunnitelman tehnyt on asettanut tavoitteekseen painonhallinnan.

– Painonhallinnan lisäksi Oma Suunnitelmissa yleisimmin asetettavat terveystavoitteet liittyvät liikunnan lisäämiseen ja työhyvinvointiin. Myös esimerkiksi nukkumiseen tai palautumiseen liittyvien tavoitteiden toteutumista voi seurata sovelluksen välityksellä, Metsäniemi sanoo.

Hänen mukaansa itse asetettuihin tavoitteisiin on helpompi motivoitua ja sitoutua. Siksi asiantuntijan tarkoituksena ei ole esimerkiksi Oma Suunnitelmaa tehdessä listata valmiita terveystavoitteita, jotka käsketään saavuttamaan.

– Asiakkaan on tärkeää saada miettiä itse, mihin oikeasti haluaa pyrkiä. Asiantuntijan avustuksella valitaan konkreettiset keinot, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Ajatuksena ei ole pelkästään puhua yleisellä tasolla esimerkiksi liikunnan lisäämisestä, vaan päättää yhdessä asiantuntijan kanssa, miten liikkua ja kuinka usein, tähdentää Metsäniemi.

Terveystavoitteet osaksi arkea

Liikuntamäärien kaltaisiin asioihin ei juuri voi yhden vastaanottokäynnin aikana vaikuttaa, vaan muutos kohti parempaa tapahtuu omassa arjessa. Mukana kulkevasta terveyssuunnitelmasta omaa edistymistä voi seurata säännöllisesti, mikä auttaa muistamaan pientenkin valintojen merkityksen. Oma Suunnitelmassa hälytykset muistuttavat tärkeistä toimenpiteistä, kuten taukoliikuntahetkien kirjaamisesta tai vastaanottoajasta. Sovellus ilmoittaa myös, kun asiantuntija kommentoi suunnitelman edistymistä.

Toukokuussa uudistunutta Oma Suunnitelmaa kehitetään jatkuvasti. Tuoreimman uudistuksen myötä tarvittavat tiedot löytyvät sovelluksesta entistä helpommin. Tietojen vaivaton jakaminen asiantuntijan kanssa muuttaa myös terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välistä suhdetta.

– Sovelluksen ansiosta asiantuntijan ohjeet ovat jatkuvasti saatavilla, jolloin terveellisemmän elämän tavoitteluun saa välineitä ja tukea. Myös lääkärin vastaanotolla tai vaikka fysioterapeutilla käydessä voi syntyä parempaa keskustelua ja uusia oivalluksia, kun terveystavoitteita ja omaa etenemistä käsitellään yhdessä, muistuttaa Metsäniemi.

* Maaliskuussa 2018 toteutettu kyselytutkimus. Tutkimuksen tilasi Terveystalo ja suunnitteli Pohjoisranta Burson-Marsteller. Aineistona kyselyssä oli 1 000 vastaajan otos suomalaisista. Lähtöotos on kansallisesti edustava.