Aivotreeniä asiantuntijoille

29.9.2017

Uudenlainen Terävänä työssä -valmennus hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa. Asiantuntijatyössä toimiville räätälöity kokonaisuus tukee aivojen toimintaa haastavissa tehtävissä.

Asiantuntijatyössä työntekijän aivot kohtaavat paljon kuormitusta. Moni tekee nykyisin itsenäistä työtä tietokoneella, ja ajankäyttö, tehtävien priorisointi sekä sähköpostin hallinta tuottavat aivoille ylimääräistä työtä.

- Tietoa käsitellään, vastaanotetaan ja tuotetaan yhä nopeammin. Uusia teknisiä järjestelmiä otetaan käyttöön jatkuvasti, työ on pirstaleista ja usein keskeytyvää ja työympäristöt hälyisiä. Tämä haastaa aivomme ja mielemme uudella tavalla. Jotta tällaisessa työssä jaksaa, on aivojen hyvinvointiin tärkeää kiinnittää huomiota, muistuttaa Anne Rantala, Terveystalon alueellinen johtava työterveyspsykologi.

Terävänä työssä on tietotyötä tekeville suunniteltu uusi palvelukokonaisuus, joka tukee työkykyä ja -hyvinvointia haastavissa asiantuntijatehtävissä. Terävänä työssä -valmennus keskittyy aivojen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Valmennuksessa opetellaan asiantuntijan kanssa keinoja parantaa työnhallintaa ja vahvistaa omaa työhyvinvointia.

- Ryhmää vetää työterveyspsykologi tai työterveyslääkäri, jonka johdolla paneudutaan aivojen ja mielen toimintaan tietotyön vaatimusten paineessa. Valmennuksen tavoite on tarjota työkaluja siihen, miten käyttää, suojata ja säästää aivojaan työssä. Näin voidaan ehkäistä ja vähentää työssä koettua kuormitusta sekä parantaa työn mielekkyyttä ja työn imua, Rantala listaa.

Kysely kartoittaa kuormituksen

Ensimmäinen Terävänä työssä -valmennus käynnistyi Terveystalossa elokuussa. Ennen ensimmäistä ryhmätapaamista täytetään Terveystalo TyöOptimi -kysely, joka auttaa tunnistamaan pitkittyneen kuormituksen jo ennen varsinaista työuupumusta. Lisäksi valmennusta varten tehdään asiantuntijatyön kuormitustekijöitä kartoittava tutkimus.

- TyöOptimi-kysely on tehokas työkalu työntekijän kuormitustilanteen selvittämiseen. Se mittaa muun muassa työstä palautumista ja mielikuvia omista voimavaroista. Asiantuntijatyön kuormitustekijöitä kartoittava kysely puolestaan kertoo, mitä työntekijää kuormittavat tekijät ovat. Näin riskit voidaan tunnistaa ja niihin puuttua tehokkaasti ja täsmällisesti, kuvailee ensimmäistä Terävänä työssä -ryhmää Kuopiossa luotsaava työterveyspsykologi Jyrki Talvitie.

Valmennuksessa osallistujat asetettavat itselleen tavoitteita, joita tapaamisissa käsitellään. Työterveyden asiantuntijalta saadaan työtä tukevia harjoituksia, joita arjessa voi kokeilla. Muistin tukemisen lisäksi harjoitellaan esimerkiksi yhteistyön ja verkostoitumisen taitoja, joita vaativassa asiantuntijatyössä toimiessa tarvitsee.

Parempaa työkykyä ja tuottavuutta

Terävänä työssä -valmennuksesta on muotoiltu käytännönläheinen, kompakti kokonaisuus. Kun valmennuksen kohderyhmä on selvästi rajattu asiantuntijatyössä toimiviin, on paketti myös entistä kustannustehokkaampi. Valmennukseen voi ilmoittaa yrityskohtaisen ryhmän joko ennaltaehkäisevästi tai esimerkiksi työpaikkaselvityksessä havaitun kuormituksen perusteella.

- Omien ylikuormitusoireiden tunnistaminen on yksilön jaksamisen kannalta merkittävä asia. Kun oireisiin opitaan puuttumaan ajoissa, pysyvät työkyky ja työn tuottavuus hyvinä. Työntekijöiden hyvinvointi näkyy silloin myös viivan alla, muistuttaa Rantala.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä omaan työterveysyhteyshenkilöösi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen myynti@terveystalo.com.