Yhdenvertainen työelämä lisää sujuvuutta, työtehoa ja sitoutuneisuutta 

18.6.2021Blogi

Työn äärellä vietetään iso osa elämästä ja tasa-arvo ja yhdenvertaisuus töissä on siksi erityisen tärkeää. Tuomme koko potentiaalimme töihin vain, jos koemme olevamme turvallisessa ympäristössä ja että töissä saa olla kokonainen oma itsensä. Jos arjessa kokee joutuvansa piilottelemaan itseään se nakertaa myös jaksamista. Yhdenvertaisuudella ja monimuotoisuudella ja näiden edistämisellä on näin suora yhteys henkilöstön hyvinvointiin, suoritukseen, organisaation maineeseen ja tulokseen sekä työnantajakuvaan. Terveystalon työterveyspsykologi, Anu Harjumaaskola kertoo millaisilla teoilla työyhteisöissä voidaan varmistaa ja vaalia yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertainen työelämä

Yhdenvertaisuus on yhteiskunnassamme, suomalaisessa työelämässä sekä yhä laajemmin myös globaalisti lähtökohtana yhteistyölle. Organisaatioissa asian edistäminen lähtee liikkeelle yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisesta, joka on toimiva, monipuolinen ja osallistava työkalu, jolla tavoitteellisesti ja systemaattisesti korjataan epäkohtia ja aktiivisesti edistetään yhdenvertaisuutta. Monessa organisaatiossa yhdenvertaisuuskysymyksiä on arvioitu aikaan sidonnaisesti ja aikaisempina vuosikymmeninä keskitytty muun muassa sukupuolten tasa-arvoon, ikäsyrjintään ja etnisiin kysymyksiin.

– Parhaillaan olemme kehitysmatkalla omaksumassa ja ottamassa haltuun moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä, joiden voi tulevaisuudessa odottaa olevan yhtä arkipäiväisiä ja itsestään selviä asioita kuin ympäristövastuuseen liittyvät kysymykset tänä päivänä, Harjumaaskola sanoo.

Tällä muutosmatkalla työnantajan vastuulla on moninaisuutta kunnioittavan tahtotilan osoittaminen, sekä sen normittaminen kuinka menetellään, jos toimitaan vastoin tahtotilaa. Työyhteisön tehtävänä taas on miettiä mitä esimerkiksi arvostava, kunnioittava ja ammatillinen suhtautuminen käytännössä heidän toiminnassaan tarkoittaa.

– Normien määrittäminen kannattaa, sillä niissä työpaikoissa, missä kaikki jo perehdytysvaiheessa omaksuvat vuorovaikutuksen pelisäännöt ja yhteisen toimintamallin epäasiallisen käyttäytymisen ja häirinnän tilanteisiin, on tunnetusti havaittu olevan muita organisaatioita vähemmän epäasiallista käyttäytymistä, Harjumaaskola valottaa.

Yhdenvertaisuuden aktiivinen edistäminen kannattaa, sillä se vahvistaa yksilöiden työkykyä, työmotivaatiota ja sitoutumista organisaatioon. 

– Jokaisella työntekijällä on työssänsä tarve tulla kohdelluksi reilusti ja oikeudenmukaisesti ja kokea työpaikka turvalliseksi. Näin työelämän psyykkinen kuormitus pysyy hallinnassa ja onnistutaan ehkäisemään haitallista stressiä, mikä pitkäkestoisena altistaa työuupumukselle ja sairastumiselle, Harjumaaskola kertoo. 

Sanoilla luomme maailman

Yhdenvertaisen työyhteisön rakennuspalikoina toimii oikea asenne – halu oppia, tietoisuus omasta tahattomastakin toiminnasta ja ymmärrys moninaisuudesta. Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi työympäristöissä tulisi pelkän velvoitteet täyttävän toiminnan lisäksi kiinnittää huomioita puhuttuun kieleen ja sanoitusten käytäntöön viemiseen. 

1. Älä oleta muuta kuin moninaisuutta

Me kaikki ihmiset olemme ainutlaatuisia yksilöitä. Puhe seksuaalivähemmistöistä pitää sisällään tahattomasti oletuksen enemmistön olemassaolosta. Todellisuudessa jokainen meistä kuuluu johonkin vähemmistöön, joten on yhdenvertaisempaa puhua moninaisuudesta.

2. Ota terminologia haltuun

Kaikkein ratkaisevinta on myönteinen ja kiinnostunut suhtautuminen oppimiseen. Tutustu Setan sivuilta löytyvään sateenkaarisanastoon ja opi lisää moninaisuudesta ja turvallisesta ja sukupuolisensitiivisestä terminologiasta. 

3. Tutki omaa puhettasi ja tee siitä yhdenvertaista

Usein puhuttu kieli voi tiedostamattomasti olla asenteellisesti latautunutta, joten tutki omaa kieltäsi ja mieti kuinka sanoittaisit asiat yhdenvertaisemmin. Mieti esimerkiksi onko teillä työpaikka, jossa sallitaan ja suvaitaan erilaisuutta? Erilaisuuden hyväksyminen pitää sisällään sen, että jokainen meistä ei olisi ainutlaatuinen yksilö. On yhdenvertaisempaa linjata, että teillä on työpaikka, jossa arvostetaan moninaisuutta. 

4. Vie moninaisuutta arvostavat sanoitukset käytäntöön

Sanoitukset ja julkilausumat tulisi näkyä käytännön valintoina kuten esimerkiksi sukupuolineutraaleina tiloina ja mahdollisuutena määrittää sukupuoli itse eri kyselyissä ja lomakkeissa. Erityisesti kaikilla aloilla, joissa kohdataan ihmisiä, olisi hyvä kouluttaa omaa henkilöstöä huomioimaan moninaisuus kohtaamisissa ja sopia yhteisesti sukupuolineutraaleiden termien käytöstä.

Harjumaaskolan mukaan on pääasia, että organisaatioissa herätään aiheeseen ja lähdetään omien voimavarojen mukaisesti matkalle kohti moninaista ja hyvinvoivaa työyhteisöä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden ylläpitämiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä, sillä sellaiset organisaatiot, joita ei kehitetä, taantuvat.

Arvot tulevat todeksi vain tekojen kautta. Terveystalo on tänä vuonna yksi Helsinki Pride 2021 -tapahtuman virallisista yhteistyökumppaneista. Helsinki Pride 2021 -tapahtumaa vietetään 28.6.-4.7.

yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisen organisaation yhteistyönä mainita jossain kohtaa. Se on toimiva, monipuolinen ja osallistava työkalu, jolla tavoitteellisesti ja systemaattisesti korjata epäkohtia ja aktiivisesti edistää yhdenvertaisuutta