Voiko henkilöstö hyvin?

22.3.2018Blogi

Hyvinvoiva henkilöstö on avain onnistuneeseen asiakaspalveluun. Työhyvinvointi edellyttää ennakoimista ja ennaltaehkäisyä, johon jokainen voi osallistua, kirjoittaa Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen.

Johtajana haluan, että työpaikalla voidaan hyvin. Kelan 7 300 työntekijän työhyvinvoinnin varmistamiseksi on tärkeää, että seuraan työhyvinvoinnin barometria, vertaan kehitystä ja tunnistan työhyvinvoinnin vahvuudet, heikkoudet sekä riskit. Kela haluaa olla tulevaisuuden työpaikka, jossa yhdistyvät mielekäs ja haasteellinen työ, osaaminen, perheystävällisyys, etätyö ja hyvä terveys. Tämän saavuttaminen ei olisi mahdollista ilman hyviä kumppaneita, joista Terveystalo on yksi merkittävimmistä.

Timanttista työterveyttä

Meillä on yhteisenä ohjenuorana Kelan työhyvinvoinnin timantti, johon kuuluvat ympäristön havainnointi, muutosten haltuun ottaminen, talouden kestävyys ja jatkuva kehittäminen. Työhyvinvointi edellyttää ennakoimista ja ennaltaehkäisyä, ja olemmekin siirtymässä reagoinnista entistä enemmän ehkäisevään terveydenhoitoon ja kokonaisvaltaiseen työntekijän hyvinvointiin. Meillä jokaisella on vastuu ennakoida, edistää ja ylläpitää omaa työhyvinvointiamme.

Kelan työhyvinvoinnin timantti

Entäs meidän johtajien rooli? Johtajan tehtävä on ohjata työhyvinvoinnin laivaa yllättävistä tyrskyistä kohti kykyä välttää työhyvinvoinnin karikot. Yksi keino on arvioida ennakoivasti työn mielekkyyttä laatimalla yksikkökohtaisia työhyvinvointisuunnitelmia.

Kiinnitämme kehityskeskusteluissa ja jokapäiväisessä johtamisessa huomiota työn sujuvuuteen ja psyykkisten sekä sosiaalisten kuormitustekijöiden hallintaan. Puutumme asiakaspalvelussa entistä herkemmin uhka- ja vaaratilanteiden syntyyn. Henkilöstön kuormittumisen ja sairastavuuden seuraamisessa meillä on yhtenä apuna Terveystalon Sirius-järjestelmä, jonka avulla ennakoimme mahdollisia riskejä.

Lisää hyvinvointia liikkumalla

Työhyvinvoinnin tukena meillä on sekä vanhoja että uusia keinoja. Liikunnan ja terveellisten elämäntapojen merkitys työkyvylle on kaikille tuttu ja tunnistettu juttu. Laadukkaasti toteutettu ravintoetu, laaja työterveyshuolto, työpaikkaterveydenhoito ja taukoliikuntaan kannustaminen ovat auttaneet meitä Kelassa voimaan paremmin jo pitkään.

Meille on tärkeää tukea liikunta- ja kulttuuritapahtumiin osallistumista. Etsimme myös aktiivisesti ratkaisuja työn ja muun elämän yhteensovittamiseen etätyöllä ja työaikajoustoilla. Yleistyvä etätyö parantaa omalta osaltaan Kelaa perheystävällisenä työpaikkana ja tarkoittaa samalla työterveydelle uusia haasteita. 

Hei, mutta missä asiakas? Keskellä. Hyvinvoiva henkilöstö on tie hyvään asiakaspalveluun, kattavaan etuusratkaisuun, joustavaan palveluneuvontaan ja asiakasta kerralla auttavaan puhelinpalveluun.

Elli Aaltonen
Elli Aaltonen pääjohtaja, Kansaneläkelaitos