Terveydenhuolto tarvitsee kaikkia toimijoita

20.11.2015Blogi

Tuomo Pentikäinen käsitteli Helsingin Sanomissa 17.11.2015 julkaistussa jutussa yksityisten terveyspalveluyritysten roolia tulevassa sote-uudistuksessa.

Yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluyrityksissä työskenteli vuonna 2012 jo 18 % koko alan työvoimasta, ja sektori on koko 2000-luvun kasvattanut henkilöstöosuuttaan. Voidaan siis todeta, että yksityisillä sosiaali- ja terveyspalveluyrityksillä on merkittävä rooli paitsi kansanterveydellisesti myös kansantaloudellisesti. Terveydenhuollon toimiala on myös yksi niistä, joissa työvoiman kysyntä tulee tulevina vuosina kasvamaan merkittävästi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on yksi suurimpia haasteitamme, ja yhteiskunta tulee varmasti tarvitsemaan sen ratkaisemiseksi kaikki toimijat – niin julkiset kuin yksityiset ja niin pienet, keskisuuret kuin suuretkin. Meillä jokaisella on oma roolimme ja tila toimia, jota valinnanvapaus ja avoin laadun sekä kustannusten vertailtavuus tulevat tukemaan.

Pieni tai julkinen toimija ei kuitenkaan automaattisesti ole tae edullisuudesta tai laadusta eikä suuri terveyspalveluyritys paha. Myöskään yrityksen verotettavan liikevoiton ja siitä maksettavien verojen tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa etenkään toimialalla, jota toisaalta kovinkin kriittisesti arvostellaan voiton tavoittelusta. Lisäksi on hyvä muistaa, että mikäli kaikki palvelut tuotettaisiin puhtaasti vain julkisesti (kuntien, sairaanhoitopiirien ja liikelaitosten toimesta), ei niistä kertyisi valtion kassaan lainkaan veroja.

Esimerkiksi Terveystalo ei yhteisöverojen maksulistoilla nouse kärkeen, sillä yhtiö on viime vuosina investoinut koko liikevoiton yhtiön toiminnan ja verkoston kasvattamiseen eikä sitä ole kertynyt omistajille jaettavaksi tai verotettavaksi. Siitä huolimatta vuonna 2014 Terveystalon verojalanjälki oli 72,8 miljoonaa euroa, pitäen sisällään mm. yli 14 miljoonaa euroa arvonlisäveroa. Yksityinen terveydenhuoltohan on yksi niitä harvoja toimialoja, joilla ei ole arvonlisävähennysoikeutta. Työllistämme 6500 terveydenhuollon ammattilaista ja vastaamme 10 % kaikista Suomen lääkärikäynneistä. Taloudellinen panostuksemme yhteiskuntaan on siis merkittävä katsoopa sitä kansanterveyden, kokonaisverojalanjäljen, investointien tai työllistämisen näkökulmasta.

Yrjö Närhinen
Yrjö Närhinen Toimitusjohtaja