Selkeät askelmerkit opastavat muutoksen läpi

28.4.2020Blogi

Terveystalon työuravalmennus ja työura-chat tarjoavat konkreettista tukea esimerkiksi lomautuksen tai irtisanomisen hetkellä.

Koronatilanne on vaikuttanut poikkeuksellisella tavalla suomalaisiin yrityksiin, ja monissa työpaikoissa ei ole vältytty lomautuksilta ja irtisanomisilta. Muutoksen osuessa omalle kohdalle tukea ja konkreettisia neuvoja saa Terveystalon työuravalmennuksesta ja -chatista.

– Työura-chat on nopea ja konkreettinen matalan kynnyksen palvelu, jossa saa viipymättä apua esimerkiksi oikeiden etuuksien hakemiseen, tietoa eri toimeentulon mahdollisuuksista ja näiden yhteensovittamisesta. Työuravalmennus puolestaan on pidempiaikainen kokonaisuus, jossa tuetaan uuden, kestävän urapolun rakentamisessa, kertoo Terveystalon johtava työkykyvalmentaja Riia Astola-Pöllänen.

Työura-chatista saa helposti apua esimerkiksi lomautuksen, irtisanomisen tai pitkittyneen sairausloman mietityttäessä sekä niihin liittyvien moninaisten etuusasioiden setvimisessä. Palvelua tuottavilla Terveystalon työkykyvalmentajilla on laaja-alainen kokemus sosiaalivakuutuksesta, työelämästä ja kuntoutusasioista.

– Konkreettinen ohjaus voi pitää sisällään esimerkiksi ohjausta oikeiden etuuksien hakemiseen huomioiden mahdolliset asiakkaalle jo myönnetyt etuudet sekä tukea työnhakuun. Voimme ohjata myös ammatillisen kuntoutuksen hakemisessa ja käytännöissä, Astola-Pöllänen havainnollistaa.

Jos nykyisessä työssä jatkaminen ei syystä tai toisesta ole enää mahdollista, tilanteeseen pureudutaan syvällisemmin työuravalmennuksessa. Kun uusi ammatillinen suunta on tarpeen löytää, valmennus auttaa hahmottamaan mahdollisia polkuja.

Työnantajan hyväksyttyä palvelut osaksi työterveyttä Työura-chat on työntekijöiden käytettävissä kätevästi Oma Terveys -sovelluksessa. Myös työuravalmennusta on saatavilla kätevästi etänä, videovastaanottona.

Varhainen tuki tärkeää

Koronatilanne on aiheuttanut sen, että työelämän haasteet koskettavat samaan aikaan valtavaa ihmisjoukkoa. Tietotulvan keskellä voi olla vaikeaa löytää omaa tilannetta helpottavaa tietoa.

– Juuri nyt asiakkaissa aiheuttavat huolta vallitsevasta koronatilanteesta johtuvat lomautukset, toimeentulossa tapahtuvat muutokset sekä ammatillisten kuntoutuspalvelujen ja koulutuksien keskeytymiset. Vaikka monet tahot tarjoavat tietoa, voi oikean tiedon löytäminen olla vaikeaa, eikä siihen välttämättä ole voimavaroja. Kriisin keskellä ihminen kaipaa selkeitä konkreettisia ohjeita, jotka kohdistuvat juuri hänen omaan tilanteeseensa. Työura-chatin ja –valmennuksen mahdollistama yksilöllinen ohjaus vastaa juuri tähän tarpeeseen.

– Toimeentulon ongelmat ovat usein pohjana muille ongelmille ja haastava kokonaistilanne on uhka myös asiakkaan työkyvylle. Vaikeudet on tärkeää päästä purkamaan mahdollisimman varhain, ennen kuin ne pitkittyvät ja alkavat aiheuttaa ongelmia myös muussa elämässä, Astola-Pöllänen kiteyttää.

Lue lisää tästä ja muista poikkeustilanteen palveluistamme täältä.

Lue myös: