Räätälöity ensiapukoulutus parantaa turvallisuutta

18.2.2020Blogi

Ennakoitu ensiapukoulutus auttaa pitämään riskit kurissa. Parhaimmillaan hyvin suunniteltu ensiapukurssi pienentää sairauspoissaolojen määrää.

Ensiapukoulutukset ovat yrityksille tärkeässä roolissa, sillä jo työturvallisuuslaki edellyttää työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämistä. Terveystalon ensiapukoulutukset suunnitellaan aina räätälöidysti kunkin yrityksen tarpeisiin sopien.

– Ennakoiva ensiapu on paras ensiapu. Käymme koulutuksissa läpi sekä jo tapahtuneita tapaturmatilanteita että mahdollisia vaaranpaikkoja. Kun riskit ovat tiedossa, koulutukseen osallistujien tietotaito saadaan hyvälle tasolle, kertoo Terveystalon palvelupäällikkö Olli Rundgren

Parhaimmillaan hyvin suunniteltu ensiapukoulutus vähentää yrityksen sairauspoissaolojen määriä. 

– Välitön ensiapuosaaminen on todella tärkeää, sillä tällöin hoitoonpääsy nopeutuu. Jos esimerkiksi nilkka nyrjähtää työpaikalla ja se hoidetaan heti oikein kylmäämällä, nyrjähdyksestä aiheutuva kipu ja vaiva sekä siitä mahdollisesti aiheutuva sairauspoissaolopäivien määrä pienenevät huomattavasti, Rundgren huomauttaa. 

Ja jos kyseessä on vakava tapaturma tai sairaskohtaus, kollegan ensiapuosaaminen voi jopa pelastaa sairastuneen hengen. 

Räätälöity ensiapukoulutus

Jokaisen alan erityispiirteet huomioon

Terveystalolla on pitkä historia ensiapukoulutusten järjestäjänä. Ensiapukurssit noudattavat Sosiaali- ja terveysministeriön kurssirunkoa ja kouluttajina toimivat työterveydessä työskentelevät virallisesti hyväksytyt ensiavun ja terveystiedon kouluttajat.

Viime vuosien aikana koulutuksia on suunniteltu valtakunnallisesti, aiempaa koordinoidummin. 

– Ensiapukoulutus järjestetään aina yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollossa tunnetaan tarkkaan kunkin työpaikan riskit, Olli Rundgren kertoo.

Räätälöity koulutus tarkoittaa myös sitä, että kunkin alan erityispiirteet otetaan huomioon.

– Jokaisella alalla on omat riskinsä. Esimerkiksi metsätyöalan suurimmista riskeistä on turha kertoa toimistotyöläisille. Joillakin aloilla, kuten esimerkiksi sähköalalla, on myös omat, tarkat ohjeensa siihen, mitä kaikkea ensiapukoulutuksen tulee sisältää, Rundgren sanoo.

Hyvin toteutettu ensiapukoulutus hyödyttää kaikkia osapuolia

Työnantajan täytyy lain mukaan järjestää ensiapukoulutus tietylle määrälle työvuorossa olevia henkilöitä. Esimerkiksi vähäisen riskin työpaikoilla vähintään viiden prosentin työvuorossa olevista henkilöistä tulee olla ensiapukoulutettuja.  

– Tästä minimimäärästä kannattaa muistaa pitää kiinni, kun joku koulutuksen käyneistä henkilöistä esimerkiksi irtisanoutuu tai siirtyy töihin toiselle paikkakunnalle. Työnantaja hyötyykin koulutuksesta enemmän, jos ensiapukoulutukseen pääsee isompi joukko kerralla. Koulutukseen osallistuminen vie toki työaikaa, mutta sen aikaansaamat hyödyt ovat todella isot. Ensiapukoulutus on voimassa aina kolme vuotta.

Kun työyhteisössä on vankka ensiapuosaaminen, siitä hyötyvät niin työntekijät, asiakkaat kuin heidän läheisensä.

– Parhaimmillaan koulutus hyödyttää paitsi työntekijöitä myös koko hänen lähipiiriään, Rundgren summaa.

Puuttuuko työpaikaltasi ensiapuosaamista? Tutustu räätälöityihin ensiapukoulutuksiimme