Perussairauksien hoidosta on huolehdittava koronankin aikana – laiminlyönneillä kauaskantoiset seuraukset

26.5.2020Blogi

Sydän- ja verisuonitautien lääkärikäynnit ovat vähentyneet koronaepidemian aikana, mikä voi johtaa sairauksien hoitotasapainon heikentymiseen ja jopa menetettyihin elinvuosiin. Koronaepidemian aikanakin on tärkeää huolehtia omista ja läheisten perussairauksien hoitotasapainosta.

Perussairauksien hoito on tärkeää poikkeusoloissakin

Koronaepidemia on saanut suomalaiset arastelemaan lääkärissä käyntiä. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin liittyvien lääkärikäyntien määrä on Terveystalossa laskenut koronaepidemian myötä.

– Verenpainetaudin ja diabeteksen kaltaisten kansansairauksien vuoksi hakeudutaan vastaanotoille tällä hetkellä tavallista vähemmän. Kaikkia perussairauksia tulisi epidemiankin aikana hoitaa tehokkaasti ja hyvin. Kannustamme työntekijöitä huolehtimaan omasta terveydestään kokonaisvaltaisesti ja hakeutumaan joko lähivastaanotolle tai etävastaanotolle mikäli sille on tarvetta, sanoo työterveyden ylilääkärimme Unto Palonen.

– Perussairauksien hoitamattomuudella saattaa olla vakavia ja kauaskantoisiakin vaikutuksia. Hoitamattomina perussairaudet saattavat vaikuttaa myös työkykyyn ja muodostaa jopa pidemmän ajan työkykyriskiä, hän jatkaa.

Ilman asianmukaista seurantaa sydän- ja verisuonitautien ennuste heikkenee. Edetessään hoitamattomat sairaudet voivat jopa alkaa uhata henkeä. Myös poikkeustilanteen aiheuttama stressi ja vähäinen aktiivisuus voivat heikentää sydän- ja verisuonitautipotilaan vointia.

Sydän- ja verisuonitautien seuranta perustuu vahvasti keskusteluun, josta ison osan voi hoitaa tarvittaessa myös etänäkin, puhelimitse tai videovastaanotolla. Kenenkään ei tule perua varattua aikaa omin päin tai jättää hoitamatta vaivaa, jonka on tunnistettu tarvitsevan hoitoa. Oman sairauden hoidon jatkuvuus tulee varmistaa ja äkillisissä sydänoireissa hoitoon tulee edelleen hakeutua viipymättä.

Selkävaivat ja ahdistuneisuushäiriöt korostuvat sairauslomissa

Perussairauksien laiminlyönnin ohella koronakevät on nostanut esiin etätyön. Etätyössä ergonomiassa on usein puutteita ja työn tauottaminen unohtuu. Yleisimmät huonon työasennon aiheuttamat haasteet ovat niska-hartiaseudun sekä alaselän jäykkyys ja jumiutuminen. Kun töitä tehdään pitkään samassa asennossa, lihasten verenkierto heikkenee ja aineenvaihdunta hidastuu, mikä aiheuttaa herkästi kipua ja jumituksen tunnetta.

– Sairauspoissaolojen suurin aiheuttaja on edelleen tuki- ja liikuntaelimistön vaivoissa selkäsairaudet. Mielenterveyden osalta ahdistuneisuushäiriöt ovat korostuneet viime vuoteen verrattuna. Mielenterveyden syyt aiheuttavat edelleen merkittävästi sairauspoissaoloja.

Tyypillisesti ahdistuneisuuden taustalla on moninaisia syitä mukaan lukien kuormitus työssä tai huoli koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta. Monet yritykset myös kamppailevat kysynnän hiipumisen kanssa ja tämä näkyy sekä esimiesten että työntekijöiden lisääntyneenä kuormittumisena.

– Olemme tunnistaneet Terveystalossa tämän henkisen tuen lisääntymisen tarpeen ja pystymme tarjoamaan erilaisia tukimuotoja sekä johdolle, esimiehille että työntekijöille nykyisessä koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa. Tällaiselle tuelle on ollut selkeä tarve ja kysyntä, sanoo Palonen.

Lue myös: