Näin uudenlainen työarki vaikutti johdon työhyvinvointiin

16.9.2021Blogi

Etätyö, pitkät työpäivät ilman taukoja, huono työergonomia ja kohtaamisten puuttuminen on kuormittanut monia. Uudenlaisesta työarjesta on kuitenkin seurannut myös paljon hyvää, kertoo Terveystalon Premium-palvelussa jo lähes 10 vuoden ajan työskennellyt terveydenhoitaja Pirjo Piiroinen.

Pirjo Piironen_Terveystalo Premium

–  Monet asiakkaistamme matkustavat normaalisti työssään paljon ja ympäri maailmaa. Nyt matkustelusta ja etätyöskentelystä jäänyttä aikaa hyödynnetään huolehtimalla itsestään aiempaa paremmin: liikkumalla enemmän, syömällä säännöllisemmin ja terveellisemmin sekä viettämällä enemmän aikaa läheisten kanssa, Pirjo iloitsee.

Työn kuormittavuus ja liian vähäinen nukkuminen merkittäviä työkykyriskejä johtotasolla 

Kun etätyöstä tuli uudenlainen normaali, elintapojen negatiivinen vaikutus työkykyriskeihin väheni erityisesti johtotasolla. 

– Teen työtä päivittäin johtoasemassa työskentelevien henkilöiden kanssa ja liian vähäinen nukkuminen, kiireinen elämä sekä paineet työelämässä ovat olleet merkittäviä johdon työhyvinvoinnin riskejä. Näistä seuraa herkästi erilaisia uniongelmia, jaksamiseen ja mielialaan liittyviä ongelmia sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoja, Pirjo kertoo.

Koronan tuoman etätyöjakson jälkeen haaste onkin, miten uusista terveemmistä tavoista voi pitää kiinni, kun palataan osittain tai kokonaan lähitöihin.

– Ennaltaehkäisy on kaiken A ja O. Tiedämme, että elintavoilla voi vaikuttaa merkittävästi terveys- ja työkykyriskeihin ja olen iloinen siitä, että voin tarjota tähän asiakkaiden tueksi Terveystalon laajaa verkostoa ja erikoisosaamista esimerkiksi ravitsemuksen, mielen hyvinvoinnin sekä unen osalta. 

Johtaja: pysähdy säännöllisesti terveytesi äärelle

Terve ja hyvinvoiva ihminen ohjaa ja tukee alaisiaan sekä yritystään onnistumaan parhaiten. Millään organisaatiolla ei ole varaa siihen, että avainhenkilöt eivät ole työkunnossa.  

– Katsastamme automme säännöllisesti, miksi emme myös omaa terveyttämme? Organisaatioiden avainhenkilöiden elämä on usein niin kiireistä, että terveydenhuollolle jää arjesta aikaa vain pieniä ikkunoita. Premiumin vuosittaiset terveystarkastukset ovat tällöin tärkeitä pysähtymisiä oman hyvinvoinnin äärelle.

Premiumin terveystarkastuksissa kartoitetaan hyvinvointi ja terveys laboratoriotutkimusten, digitaalisen kyselyn, lääkärintarkastuksen ja keskustelun avulla yhdessä lääkärin ja terveydenhoitajan kanssa. Näistä johdetaan yksilöllinen oman terveyden jatkosuunnitelma.

– Säännöllisesti tulee esiin vakaviakin sairauksia, joihin potilas on saanut onnistuneesti hoidon. Olemme olleet edelläkävijöitä esimerkiksi syöpien seulonnoissa ja monissa terveysriskien tunnistamisissa. Meillä on mahdollisuus antaa asiakkaalle aikaa ja yksityisyyttä sekä hyödyntää verkostomme terveyden- ja sairaanhoidon parhaita asiantuntijoita heti, kun tarve näihin ilmenee. Tehtäväni on kulkea asiakkaan rinnalla ja varmistaa, ettei asiakkaan tarvitse sairastuessa huolehtia itse hoidon järjestämisestä.

Terveystalo Premiumin vastaanottotilat

Kuva: Terveystalo Premiumin vastaanottotilat

Terveydenhuoltoalalla 25 vuotta työskennellyt Pirjo kuvaileekin työtään eräänlaiseksi avainhenkilöiden terveyden assistenttina toimimiseksi.

–  Koen työni äärimmäisen merkitykselliseksi, sillä se on aitoa ennaltaehkäisyä ja välittämistä. Iso vastuu, työmäärä ja kovat odotukset tekevät johtajan työstä yksinäistä. Apua ei ole ehkä totuttu pyytämään tai johtajalle tarjoamaan: terveyshuolissa on tällöin helppo kysyä neuvoa tutulta terveydenhuollon ammattilaiselta, johon on syntynyt pitkä luottamuksellinen suhde.  Tiimimme tutut lääkärit ja terveydenhoitajat ovat johtamistyön terveyden asiantuntijoita ja ymmärtävät johtamisen haasteet, hän päättää.

Lue lisää Terveystalo Premium -palvelusta