Mitä yrittäjän kannattaa hankkia: työterveys, vakuutus vai molemmat?

6.3.2018Blogi

Henkilöstön työkykyriskien ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi pohditaan yrityksissä erilaisia ratkaisuja. Tulisiko panostaa sairaanhoitoon ja työkyvyttömyyttä ehkäisevään työterveyteen vai sairashoitokuluja kattavaan vakuutukseen? Entä ovatko nämä päällekkäisiä vai toisiaan tukevia? Terveystalon työterveyden erikoislääkäri Kyösti Nurminen kertoo näkemyksensä.

Laki velvoittaa yrityksen järjestämään työterveyden, jolla hallitaan työkykyriskejä ennaltaehkäisevästi. Tämän lisäksi yritys voi laajentaa työterveyttä sairaanhoitopalveluihin tai hankkia sairauskuluvakuutuksen joka korvaa jo tapahtuneen sairauden tai tapaturmaan liittyviä kuluja.

- Työn ja työntekijän kannalta on tärkeää päästä nopeasti hoitoon, esimerkiksi leikkaukseen ilman turhan pitkää jonottamista. Laajennetuista työterveyspalveluista yritys maksaa palvelujen käytön mukaan, kun taas sairausvakuutus maksetaan käytöstä riippumatta. Vakuutusmaksu on toki helpommin budjetoitavissa, mikä lisää hallinnan tuntua, Nurminen kuvaa.

Yrittäjän päätettäväksi jääkin se, mistä kannattaa maksaa.

Kannattaako maksaa molemmista?

Useissa yrityksissä on ratkaistu dilemma ottamalla sekä laajennettu työterveys että sairaskuluvakuutus. Yrittäjän tunne siitä, että riskit ovat hallinnassa, vahvistuu. Nurmisen mielestä kokonaisuus kannattaa miettiä tarkoin, jottei riskien hallinta hankaloidu.

- Pahimmillaan tuplaratkaisu voi pilkkoa riskien hallinnan, jos vakuutusyhtiö ei sitoudu työntekijöiden hoitoketjujen säilyttämiseen työterveyspalvelun tarjoajalla. Tällöin kokonaisuuden hallinta katoaa ja hoitoketjut katkeavat. Yrityksen kannattaakin varmistaa vakuutusyhtiöltään, että hoito säilyy aina yrityksen valitsemalla työterveyspalveluntuottajalla.

Työterveyden peruspalvelut on järjestettävä jo lainkin määräämänä. Kun tämän rinnalle pohditaan vakuutusta, on hyvä keskustella oman työterveyskumppanin kanssa siitä, mitä vakuutuksella tavoitellaan. Toimivan kokonaisuuden varmistamiseksi on hyvä suunnitella yhdessä sujuva hoitoketju sekä miettiä mahdollisia päällekkäisyyksiä ja ristiriitaisuuksia esimerkiksi ennaltaehkäisevän työn ja sairaudenhoidon merkittävyyden välillä. Kun kokonaisuus on järkevästi mietitty, on myös sen hallinta helpompaa. 

-        Hyvällä yhteistyöllä saadaan panostettua ennaltaehkäisevään hoitoon sekä hoitoketjut hallintaan, jolloin hyvä vakuutuskokonaisuus voi turvata nopean hoitoon pääsyn ja vähentää sairauspoissaoloja, Nurminen huomauttaa.

Pärjääkö yritys ilman sairauskuluvakuutusta?

- Laaja ja hyvä vakuutus ei poista hyvän työterveysyhteistyön tarvetta. Sellaisia vakuutusratkaisuja, jotka kattaisivat koko työterveyden hyödyt, ei ole. Hyvällä työterveyspalveluiden kokonaisuudella voidaan puolestaan korvata vakuutuksen hyödyt, Nurminen vastaa.

Tällä hän tarkoittaa sitä, että yritys voi solmia laajennetun työterveyssopimuksen, jossa maksetaan vain käytetyistä palveluista. Yritys voi itse määritellä painotuksia terveyspalveluihin, joiden pariin työntekijöitänsä ohjaa.

Toisin kuin ajatellaan, myös työterveyssopimuksessa kustannukset ovat ennakoitavissa. Koska kyseessä on vakuutussopimusta laajempi kokonaisuus, kustannusten seuranta vaatii tiiviimpää yhteistyötä, jotta tiedetään, mitä terveydenhoidossa tapahtuu ja missä kustannukset kulkevat.

- Työterveystiimin kanssa tehdyllä tiiviillä yhteistyöllä ja säännöllisellä sairauspoissaolojen ja riskitilanteiden raportoinnilla varmistetaan yrittäjille turvallinen tunne siitä, että asiat ovat hyvällä tasolla. Myös työntekijät arvostavat sitä, että heidän hyvinvoinnistaan pidetään huolta – sairauksia ja tapaturmia halutaan ehkäistä, ei vain hoitaa.

Kyösti Nurminen
Kyösti Nurminen Työterveyden erikoislääkäri, Terveystalo

Soita meille 030 633 9529

Pyydä tarjous työterveyspalveluista