Miksi tietotyö saa aivot ylikuumentumaan?

20.2.2018Blogi

Työelämän tahti kiihtyy kiihtymistään. Uudet laitteet tekevät työstä teknisesti yhä vaivattomampaa, mutta asioiden aikaansaaminen voi silti olla vaikeaa. Miksi tietotyö uuvuttaa ja voiko uupumista välttää?

Sähköpostien, puhelujen, palaverien ja pikaviestien tulvassa tärkeän ja turhan tiedon raja hämärtyy helposti. Liian suuri määrä informaatiota saa meidät stressaantumaan ja asioiden mittasuhteet katoamaan. Moni näyttää ulospäin olevan kaikessa mukana, muttei todellisuudessa saa töitään laadukkaasti tehdyksi. Työn hallinnan tilalle voi hiipiä jatkuva sählääminen.

Kiireen tunteeseen ja elektronisiin apuvälineisiin koukuttuu, ja hyvästä rengistä kehittyy kuin huomaamatta huono isäntä. Viestien lähettelyllä ja uutisvirran selailulla yritetään usein väkisin kompensoida turvattomuuden ja levottomuuden tunnetta, jonka työn kontrolloimattomuus aiheuttaa. 

Turha tieto tyhmentää

Tietotyössä kauttamme kulkee valtava määrä liian yleisluontoista tai keskeneräistä tietoa. Turha tieto tekee keskittymisestä vaikeampaa: liian suuri tietomäärä johtaa tilanteeseen, jossa tietoa on hankala hallita, jäsentää ja prosessoida. Pidemmän päälle liiallinen tietokuormitus jopa tyhmentää, kun muistiin tallentuu vain hyödyttömiä tiedon sirpaleita.

Tietoyhteiskunnassa ongelmana on ylimääräisen hälyn määrä, joka tukahduttaa olennaisen informaation alleen. Vain hyödyllinen tieto auttaa eteenpäin, häly puolestaan sekoittaa ja vie huomiomme epäolennaisuuksiin. Seulottu, arvioitu ja ymmärretty tieto kolahtaa. Se liittyy selkeästi juuri omaan itseen ja käsillä oleviin työtehtäviin, ja mahdollistaa parhaiten uusien, luovien ratkaisujen syntymisen. Jotta työ pysyy hallinnassa, tulisi juuri tämä tieto osata tunnistaa ja hyödyntää.

Tarvitsenko tätä tietoa?

Sähköpostin, intran, Skypen ja muiden digitaalisten välineiden kohdalla olisi tärkeää pysähtyä miettimään, kenelle käsillä oleva tieto on tarpeellista. Onko valittu väline oikea viestin ymmärtämiseksi ja sisäistämiseksi? Ylimääräisen hälyn vähentäminen on kaikkien yhteinen tehtävä.

Työkykyä ja tuottavuutta lisäävän tiedon seulominen vaatii aktiivista vaivannäköä. Sekä esimiehellä että työkavereilla on vastuu selvittää ja pitää mielessä, mitä tietoja toiset todella tarvitsevat saadakseen työnsä etenemään. Kone ei korvaa ihmisen harkintakykyä. Erityisesti ihmisen kyky korjata väärinymmärryksiä ja muuttaa toimintaa matkalla tavoitteisiin vaarantuu, jos asioita hoidetaan data ja laitteet edellä. Erityisesti esimiesten on syytä pysähtyä säännöllisesti arvioimaan omaa toimintaansa – auttavatko keskustelut, digitaalinen tiedonjako ja palaverit parhaalla tavalla työssä eteenpäin?

Kun tiedon virrasta poimii vain olennaisimmat osat, panostaa keskustelemiseen ja jättää vimmaisen viestittelyn, voi tietotyö tuntua taakan sijaan palkitsevalta.

Näin vältät nääntymisen tietotyössä:

  1. Hyväksy, ettei kaikkeen voi eikä tarvitse reagoida. Sähköpostitulvasta kannattaa seuloa ne viestit, jotka ovat oikeasti omassa työssäsi tärkeitä. Pohdi, liittyykö asia sinuun ja vaatiiko se reagointia. Pyydä rohkeasti työkaveria tai esimiestä selventämään, mitkä tehtävät vaativat välitöntä toimintaa ja mitkä taas voi jättää myöhemmäksi.
  2. Hyödynnä to do -listoja. Työtehtävien jäsentelyä ja priorisointia helpottaa, kun listaat tehtävät selkeästi esimerkiksi teemoittain. Aseta asiat tärkeysjärjestykseen heti, kun ne tulevat tietoosi, niin pysyt tilanteen tasalla. Mieti, mitkä työtehtävät on tärkeintä saada tehdyksi tänään ja keskity niihin.
  3. Pyri tekemään aloittamasi asiat loppuun asti. Kesken jättämällä ja työtehtävää lennosta vaihtamalla työstä tulee helposti silppua, jonka hallitseminen on hankalaa. 
  4. Panosta kasvokkain keskustelemiseen. Työn mielekkyyden ja hallinnan kokemus rakentuu parhaiten työtä arvioivissa keskusteluissa. Pohdi ennen palaverikutsun lähettämistä, minkä asian toivoisit selkeästi etenevän keskustelun tuloksena.

Jos kaipaat vinkkien lisäksi asiantuntijan apua tasapainoisempaan työelämään, voit hakeutua työterveyspsykologin vastaanotolle.

Antti Kauppi
Antti Kauppi johtava alueellinen työterveyspsykologi, pääkaupunkiseutu ja Uusimaa