Kuinka valmistautua keskusteluihin lähityöhön paluusta?

2.11.2021Blogi

Etätyösuosituksen päätyttyä jotkut ovat enemmän kuin innokkaita palaamaan työpaikoille, jotkut pelkäävät sitä ja toiset ovat näiden kahden vaiheilla. Ainoa varma asia on, että epävarmuutta tulee olemaan paljon. Esihenkilöillä voi olla edessä haastavia tilanteita ja keskusteluita tiimiläisten kanssa lähityöhön palaamisesta, joten kuinka niihin tulisi valmistautua?

Terveystalon asiantuntija organisaatiopsykologi Outi Ikonen listaa esihenkilöiden avuksi vinkkejä, joiden avulla hybridityön malli onnistutaan rakentamaan parhaiten. 

Organisaation yhteiset pelisäännöt 

Varmista ensin, että tunnet organisaation lähestymistavan hybridityöhön ja sen missä rajoissa voitte tiimisi kanssa sopia yhdessä asioista. Onko organisaatiossasi esimerkiksi olemassa suositus lähityöpäivien lukumäärästä, tai ovatko joustavat työajat sallittuja? Selvitä mitkä ovat yleiset kaikkia koskevat linjaukset, ettette ideoi tiimisi kanssa toisenlaisia järjestelyitä.  

Älä takerru oikeudenmukaisuuden käsitteeseen 

Tiimissä voi olla erilaisia tehtäviä, jotka edellyttävät erilaisia järjestelyitä. Mieti jokaisen roolia ja sitä, kuinka etätyö ja lähityö vaikuttavat siinä onnistumiseen. Osalle tämä voi tarkoittaa suurta lähityön määrää – osan tehtävät taas hoituvat suurimmaksi osin etänä. Jotkut tiimistäsi ajattelevat todennäköisesti väistämättä, että soveltamasi periaate on epäoikeudenmukainen jos se ei ole sama kaikille. Toiset taas ajattelevat että käytäntö on epäreilu, jos se ei ota huomioon eroja rooleissa ja vastuissa. Kerro avoimesti tiimillesi mitä asioita painotat, kun arvioit etätyön ja lähityön määrää. Pidä myös mielessä, että työnantajalla on oikeus osoittaa työntekopaikka, mutta pakko ei ole motivoiva kannustin. 

Mieti tiimi etua 

Sen lisäksi, kuinka hybridityö on raamitettu organisaatiotasolla ja kuinka se sopii kunkin henkilökohtaiseen tehtävään ja toiveisiin, on tärkeää pohtia millainen järjestely on tiimin edun mukaista. Kuinka eri roolit ovat vuorovaikutuksessa muiden tiimiläisten kanssa, ja millainen järjestely parhaiten edistäisi yhteistyötä, loisi syvällisemmän yhteyden tiimiläisten välille ja rakentaisi positiivista ja inhimillisesti tehokasta työkulttuuria? Esihenkilönä vastuullasi on rakentaa tiimistäsi enemmän kuin vahvoja yksilöitä.  

Aloita kokeillen, hyväksy että kyseessä on matka kohti lopullista toimintamallia 

Kun olette löytäneet toimivan ratkaisun, sopikaa valmiiksi jo ajankohta arvioinnille. Tällä tavalla voitte molemmat rentoutua tietäen että teette kaikkenne, jotta valittu malli toimisi, mutta sitä on mahdollisuus muuttaa, jos se ei toimi. Jatkakaa iterointia, kunnes koette, että teillä on paras ratkaisu organisaatiolle, tiimille ja yksilölle.