Korvaava työ pienentää sairauspoissaoloja

24.2.2020Blogi

Korvaava työ mahdollistaa sen, että sairausloman sijaan työntekijän työnkuvaa muokataan tilapäisesti tämän työkykyä vastaavaksi. Työnantajalle korvaavan työn mahdollistaminen tuo suoria kustannussäästöjä.

Korvaavassa työssä työtä muokataan sairausloman sijaan

Korvaavaa työtä kannattaa hyödyntää aina, kun se on mahdollista. Kaikkien työpanoksesta on hyötyä yritykselle, ja harva sairaus, vika tai vamma aiheuttaa täyden työkyvyttömyyden. 

– Korvaava työ on käytännössä työtä, joka muokataan sairaustapauksessa työntekijän terveydentilalle ja yrityksen tilanteeseen sopivaksi. Se on hyvä keino hallita sairauspoissaoloja, kertoo Terveystalon Länsi- ja Keski-Suomen alueen johtava työterveyslääkäri Kaisu Norbäck

Parhaimmillaan korvaavalla työllä saadaan erinomaisia tuloksia. Norbäckin mukaan malli toimii erityisesti silloin, kun kaikki osapuolet ovat sitoutuneet siihen. Tällöin työnantajalle aiheutuu kustannussäästöjä ja työntekijällä riittää mielekästä sekä kuntouttavaa tekemistä sairausloman aikana.

– Korvaava työ on nykyään aina ensisijainen vaihtoehto, kun arvioidaan työkyvyttömyyttä. Korvaava työ ei saa kuitenkaan vaarantaa työntekijän terveyttä tai hidastaa toipumista.Sen kautta saavutetut tulokset ovat todella hyviä silloin, kun kaikki osapuolet – niin työntekijä, työnantaja kuin työterveyshuoltokin – ovat sitoutuneet toimintamalliin. 

Laki ei tunne korvaavan työn käsitettä. Jos korvaavasta työstä on erikseen sovittu alan työehtosopimuksessa, työnantaja voi velvoittaa työntekijän korvaavaan työhön silloin, kun lääkäri on todennut henkilön olevan korvaavaan työhön työkykyinen.

Korvaava työ joustaa

Parhaimmillaan korvaava työ voi olla terapeuttista ja kuntouttavaa. Tällöin järjestely ehkäisee muun muassa pidempiaikaista työkyvyttömyyttä ja jopa syrjäytymistä. 

Norbäckin mukaan tyypillisimmin korvaavaa työtä pyritään järjestämään erilaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen takia. 

– Aiemmin työpaikoilla toimittiin usein niin, että jos työntekijän jalka meni poikki, siitä seurasi automaattisesti pitkä sairausloma. Nyt korvaavan työn mallin ansiosta toimistotyötä tekevä työntekijä voi työskennellä kokonaan kotikonttorilta käsin omaan tahtiinsa ja työtä sopivasti tauottaen.

Yrityksestä riippuen korvaava tai kevennetty työ voi tarkoittaa hyvin erilaisia toimintatapoja. 

– Jos esimerkiksi asiakaspalvelutyötä tekevä työntekijä kärsii masennuksen tai ahdistuneisuuden oireista voidaan hänelle muokata terveydentilalle paremmin sopivaa työtä järjestelemällä taustatöitä. Se, millaista muokattu työ voi olla, riippuu kuitenkin työn luonteesta.

Työterveyden kanssa suunniteltu toimintamalli 

Korvaavan työn järjestämiseen tarvitaan paitsi työterveyshuoltoa myös yrityksen omaa panosta. Esimies on avainasemassa mallin toteuttamisessa. 

– Kyseessä on ennen kaikkea työnantajan prosessi, jonka yritys muokkaa omannäköisekseen, Norbäck sanoo. 

Yrityksen ei kuitenkaan tarvitse kamppailla yksin asian kanssa: suunnittelu kannattaa aloittaa yhdessä oman työterveysyhteyshenkilön kanssa. Terveystalosta saa apua, tukea ja neuvoja korvaavan työn mallin luomiseen. 

– Meiltä saa sekä perustietoa asiasta, että valmista infomateriaalia ja koulutusta asiaan liittyen. Lisäksi Terveystalon kautta voi hyödyntää suunnattuja työpaikkaselvityksiä korvaavan työn mallia suunniteltaessa. Yritykset osaavat usein itse suunnitella parhaiten työn sisällön, mutta meiltä toimintamalliin saa ammattimaista lisätukea, Norbäck kertoo.

Lue myös

Mitä on sopeutettu työ? Uusi ohje muistuttaa, että sairausloma ei ole automaattiratkaisu