Etävastaanotot työterveydessä – tasa-arvoa ja asioinnin helppoutta

26.3.2021Blogi

Koronaepidemia kiihdytti monella alalla etäasioinnin suosiota, eivätkä terveyspalvelut muodosta tästä poikkeusta. Positiiviset kokemukset etäasioinnista ovat muuttaneet terveydenhuollon toimintatapaa pysyvästi, sillä etäpalveluiden asiointiaktiivisuus on asettunut pysyvästi kansainvälisestikin tarkasteltuna korkealle tasolle. Nykyään työterveyslääkärin luottokumppani onkin toimiva tietoliikenneyhteys, sillä etänä onnistuvat sekä potilaiden vastaanotto että työpaikkaselvitykset ja työterveysyhteistyö.

Etävastaanotto videolla

Terveystalon tilastosta selviää, että yksittäisiä asiakkaita etäpalveluiden piirissä on tällä hetkellä noin puolet vähemmän kuin pidettyjä vastaanottoja. Näyttäisi siltä, että kun kerran etäpalvelua on kokeillut, palaa niiden pariin uudelleen ja valitsee etävastaanoton, jos se vain on mahdollista.

– Etäpalveluita kehutaan syystä niiden helppoudesta, kertoo etävastaanottoja pitävä Terveystalon työterveyslääkäri Taneli Salo. Aiemmin asiointiin liittynyt lähinnä teknikkaa koskeva jännitys ja epävarmuus on kaikonnut, sillä video- ja chat-vastaanotot toimivat jokaisen omassa tutussa päätelaitteessa Terveystalon tietoturvallisella alustalla.

Etänä hoidetaan monipuolisesti asioita – tarjolla on erilaisia palveluita erilaisiin tarpeisiin

Etäasioinnin suosiota on lisännyt myös Kelan toukokuussa 2020 voimaan astunut päätös, joka toi chat-vastaanotot Kela-korvauksen piiriin. Terveystalossa lääkärin tavoittaa seitsemässä sekunnissa chatissa, jossa voidaan nopeasti tehdä arvio hoidon tarpeen kiireellisyydestä tai hoitaa usein myös asiakkaille jo tuttuja vaivoja, kuten vaikka allergiaa keväisin. Videovastaanotto taas toimii hyvin tilanteissa, joissa kasvojen ilmeillä on ja sanattomalla viestinnällä on suuri merkitys tai on tarve kartoittaa laajempia vaivoja tarkemmin.

– Videovastaanotto on monissa tilanteissa niin sanotun perinteisen kivijalkavastaanoton veroinen, ja etenkin mielen hyvinvointiin tai lääkitykseen liittyvät asiat, pitkäaikaissairauksien kontrollit ja terveystarkastukset toimivat videovastaanotolla erittäin hyvin, Salo täydentää.

Työterveydessä videovastaanotot mahdollistavat työntekijöille tasa-arvoisen työterveyden, kun asiantuntijan tavoittaa omasta fyysisestä sijainnista riippumatta. Myös työhöntulotarkastukset ja työpaikkaselvitykset hoituvat oman työterveystiimin kanssa videovastaanotolla. Etäpalveluiden avulla myös hieman syrjäisemmiltä paikkakunnilta saadaan yhteys hoitavaan lääkäriin vaivattomasti sen sijaan, että vastaanotolle tulisi matkustaa pidempi matka

– Etäasiointi lisää palvelun tehokkuutta, kun liikkumiseen ei kulu aikaa. Työpaikkaselvityksessä työterveyslääkäri taas voi olla mukana kussakin tilanteessa juuri hänelle tarpeellisissa osioissa, kuten altistumisen arvioinnissa, Salo kertoo.