Digiajan työterveys on täällä jo nyt

6.2.2018Blogi

Terveydenhuollon rakennemuutos on haastanut kaikki alan toimijat tarkastelemaan perinteisiä toimintamalleja ja kehittämään uusia. Menossa olevan sote-keskustelun lisäksi suurta yleisöä kiinnostavat erityisesti digitaaliset ratkaisut ja tekoälyn hyödyntäminen terveydenhuollossa.

Digitalisaation ja tekoälyn hyödyntäminen palvelujen saatavuuden, tehokkuuden ja ennakoinnin parantamiseen on tuttua jo monilta perinteisiltä aloilta, kuten pankki- ja kaupanala tai liikenne. Digitalisaatio, etäteknologiat ja erilaiset mobiilisovellukset ovat jo arkipäivää myös terveydenhuollossa ja lisääntyvät kovalla vauhdilla. Meillä Terveystalossa on digitaalisista työkaluista rohkaisevia tuloksia, joita haluan nyt esitellä.

Digin avulla kohdennetumpaa ja tehokkaampaa hoitoa

Terveystalo on jo vuosia panostanut asiakaskeskeisyyteen, digitaalisiin palveluihin sekä lääketieteellisen laadun mittaamiseen ja parantamiseen. Laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä helpottaa lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan käytössä oleva terveydenhuoltoalalla digitaalinen Etydi-työkalu. Työkalu kerää potilastietojärjestelmästä asiakkaasta kertyvät tiedot ja muodostaa niistä vertailu- ja historianäkymiä työterveyden käyttöön. Henkilön kokonaisvaltaisen terveyden arvioinnissa sekä edistämisessä työterveystarkastukset ovat ensisijaisen tärkeitä. Työterveystarkastuksissa Etydin tuottaman tiedon ja analyysien avulla liputetaan niin sanottuja riskiryhmiä työterveyshenkilöstölle, jolloin on mahdollista havaita ajoissa potilaita, joiden sairauden puhkeaminen tai muu työkykyyn vaikuttava tekijä voidaan ennaltaehkäistä.

Terveystalon työterveydessä olemme toteuttaneet jo vuoden 2017 ajan tarvelähtöistä terveystarkastusta, joka perustuu riskitekijöiden kartoituksen perusteella tehtyyn profilointiin. Profiilit luokitellaan jo alkuvaiheessa
liikennevalomallilla riskitekijöiden vakavuustason mukaisesti. Tämä auttaa kohdentamaan työterveyden resursseja oikein, mutta ennen kaikkea se tuo parempaa hoidon laatua. Prosessi on pitkälti digitaalisesti automatisoitu ja käynnistyy kohderyhmälle suunnitellulla terveyskyselyllä. Kyselytulosten, laboratoriotutkimusten, sairauspoissaolotietojen ja muiden terveystietojenperusteella yksilölle suunnitellaan sopiva hoitopolku ja ohjataan aktiivisen hoidon sekä tuen piiriin.

Digin avulla terveystarkastuksesta oikealle hoitopolulle

Vuoden 2017 laatukäsikirjassa julkaisimme Etydin keräämää dataa työterveyshuollettavien terveystarkastuksista: heistä 4 % arvioi työhyvinvointinsa huonoksi, 5 % kokee mielialaan liittyviä ongelmia, 9 %:lla oma arvio tulevasta työkyvystä on pessimistinen, 13 %:lla on toimintakykyyn vaikuttavia tuki- ja liikuntaelinoireita, 9 %:lla on uneen ja vireystilaan liittyviä toimintakykyyn vaikuttavia ongelmia. Miten tätä tietoa tulisi käsitellä ja mihin se tulisi suhteuttaa?

STM:n työhyvinvointi Suomessa katsauksessa työhyvinvointi koetaan korkeaksi, vaihteluväli on 73 % – 87 % riippuen asemasta työssä. Terveystalon data tukee tulosta. THL:n Terveys 2000 katsauksessa on vertailudataa omasta työkyvyn arvioinnista, tuki- ja liikuntaelinten oireisista (vaihtelu 9-52 %) sekä unen ja vireystilan oireista (vaihtelu 4-72 %).

Terveystalon data ja algoritmit ovat luotettavia, jolloin löydämme riskissä olevat henkilöt kustannustehokkaasti. Kun kohdennamme näihin henkilöihin yhdessä työnantajan kanssa toimenpiteitä, pystymme vähentämään poissaoloja ja vähentämään työkyvyttömyyseläkkeelle jääviä. Oikein kohdennettu ennaltaehkäisevä hoito on myös vaikuttavampaa ja kustannustehokkaampaa kuin sairauden hoitaminen.

Parempaa vaikuttavuutta ja huolenpitoa

Työterveyden henkilöasiakkaille on Terveystalossa jo yli vuoden ajan laadittu digitaalinen Oma Suunnitelma, jolloin tieto kulkee aina asiakkaan mukana Oma Terveys -palvelussa. Oma Suunnitelmaan kirjataan hoitopolkuja ja elämäntapamuutoksia tukevat omat tavoitteet, arkiset toimintatavat, tulevat laboratoriokontrollit ja muut käynnit. Oma Suunnitelma kysyy ja seuraa aktiivisesti, miten tavoitteisiin on päästy, ja toisessa päässä on aina tukena oma asiantuntija. Kerääntyneen datan avulla pystymme myös tekemään ryhmätason analyyseja, jolloin pystymme yhdessä työnantajan kanssa suuntaamaan oikeita toimenpiteitä koko työyhteisölle.

Big data, algoritmit ja tekoäly ovat jo auttamassa meitä terveydenhuollon asiantuntijoita hoitamaan asiakkaitamme vaikuttavammin. Asiakkaille big data, tekoälyn tuleminen ja digiratkaisut helpottavat hoitoa ja terveyden edistämistä, lisäävät laatua sekä asiointia arjessa. Mutta tärkeintä tekijää, ihmisen kohtaamista emme halua edelleenkään unohtaa.

Minna Pihlajamäki
työterveyshuollon erikoislääkäri, työterveyden ylilääkäri

Minna Pihlajamäki
Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri, työterveyden ylilääkäri