Avain miljoonan säästöön: Lidl opetti esimiehet johtamaan niin, että sairauspoissaolot vähenevät

13.10.2019Blogi

Puuttumalla tekemättömään työhön yritys voi säästää paljon rahaa. Kelkan kääntäminen suuryrityksessä vaatii työtä, mutta se todella kannattaa. – Sairauspoissaolot vähenivät, kun lähiesimiehet lähtivät täysillä mukaan työkykyjohtamiseen, sanoo Lidlin henkilöstöjohtaja Maria Hekkala.

Maria Hekkala henkilöstöjohtaja

Muutamia vuosia sitten Lidl teki ison päätöksen ja alkoi toden teolla kiinnittää huomiota työkykyjohtamiseen. Yrityksessä ruvettiin vahvistamaan varhaisen tuen mallia koko organisaatiossa ja laadittiin systemaattinen esimiesten koulutusohjelma yhdessä pitkäaikaisen työterveyskumppanin Terveystalon sekä työeläkeyhtiön kanssa. 

”Tärkein oivalluksemme oli, että aloimme kouluttaa satoja lähiesimiehiä johtamaan työkykyä”, henkilöstöjohtaja Maria Hekkala sanoo. 

Työkyvyn johtaminen tarkoittaa varhaisten riskien tunnistamista ja niihin puuttumista. Muutama vuosi sitten Lidl kutsui Terveystalon ja muun työkykyverkoston yhteisiin työpajoihin toiminnan kehittämiseksi.  Samalla suunniteltiin, miten työn etenemistä seurataan.

”Lähiesimies on se, joka voi ensimmäisenä huomata, että työntekijällä ei ole kaikki kunnossa. Olipa kyse henkisestä tai fyysisestä kuormituksesta tai yhtä hyvin työmotivaation tai elämänhallinnan puutteesta – lähimmän esimiehen tehtävä on puuttua heti, kun hän havaitsee poikkeaman”, Maria Hekkala sanoo.

Vuorovaikutus ei välttämättä vaadi kuin pienen hetken työpäivästä, mutta se voi tuottaa ison hyödyn hyvinvoinnissa. Kyse ei ole kyttäyksestä, vaan välittämisestä. Tällainen välittämisen kulttuuri ei välttämättä ole ollut kaikilla työpaikoilla tapana, mutta nyt Lidlissä on.

Tulokset ovat kiistattomia: 87 prosenttia Lidlin työntekijöistä on erittäin tyytyväisiä lähiesimiestensä toimintaan. Pitkäjänteisen työn tulokset näkyvät parantuneina lukuina muun muassa tekemättömän työn viiden vuoden tilastossa. Tekemättömän työn kustannus suhteutettuna yrityksen palkkasumman kehitykseen on vähentynyt vuodessa prosenttiyksiköllä. Tämä merkitsee Lidlille miljoonan euron säästöä. Se kertyy sairauspoissaolojen, työkyvyttömyyseläkkeiden, työterveyskustannusten ja työtapaturmien pienentymisestä.

Opettelimme yhdessä puhumaan jaksamisesta 

”Puheeksi ottaminen on taito, jota voi opetella. Helppoa se ei aina ole, eikä ollut meilläkään! Ei ollut myöskään itsestään selvää, että johto sitoutuisi tällaiseen. Mutta kun se tapahtui, tiesimme olevamme oikealla tiellä”, henkilöstöjohtaja Maria Hekkala sanoo. 

Lidlissä opetettiin kaikille lähiesimiehille, miten puhutaan jaksamisesta, hyvinvoinnista, elämäntavoista ja kaikista niistä haasteista, joita työkykyyn liittyy. Kyse on hyvin henkilökohtaisista asioista, eikä niistä puhuminen ollut aluksi helppoa. Mutta kun esimies kerran oppii taidon, hän voi käyttää kaikkien uusien alaisten kanssa ja uusien haastavien tilanteiden käsittelyssä. Terveystalo on ollut aktiivisesti mukana esimerkiksi esimiespäivillä kertomassa ja antamassa konkreettisia työkaluja mielen hyvinvoinnin tueksi.

”Opettelimme vuorovaikutusta, sillä siitähän esimiestyössä on pitkälti kysymys. Käytimme roolipelejä ja tilannekoulutusta ja kehitimme järjestelmiämme työkykyjohtamisen tueksi”, Hekkala kertoo.

Esimerkiksi lyhyistä toistuvista poissaoloista tulee Lidlissä nopeasti tieto esimiehelle, joka pääsee heti ottamaan asian puheeksi työntekijän kanssa. Työkykyasiat alettiin ottaa myös jokaisen esimiespalaverin asialistalle. Työkyvyn johtamisesta tuli siis arkipäivää. 

Terveystalon paikallinen työterveyshoitaja on tärkeä tuki esimiehille. Vastaava työterveyshoitaja soittaa säännöllisesti myymäläpäällikölle, jolloin käydään läpi myymälän tilannetta, työkykytapauksia, prosessien toimivuutta sekä esimiehen omaa jaksamista ja tuen tarvetta. 

Maria Hekkala kassalla

Mieleen kertynyttä kuormaa voi purkaa etänä 

Lidl sai Terveystalosta omalle organisaatiolleen nimetyt vastinparit niin valtakunnalliseen, alueelliseen kuin paikalliseen toimintaan. Palveluita muokattiin sitä mukaa kuin tavoitteita saavutettiin.

”Vastuutiimimme on koko ajan Lidlin apuna. Keskitetty työkyvyn seuranta ja sosiaalialan asiantuntijoiden osaaminen ovat auttaneet pisimmälle edenneitten työkykyongelmien ratkomisessa”, suurasiakaslääkäri Antti Ormio Terveystalosta sanoo.

Perinteisen työterveyspalvelun lisäksi Lidlillä on käytössään Terveystalon uusia ennaltaehkäiseviä työkaluja, kuten digitaaliset, matalan kynnyksen yhteydenottokanavat työntekijöille, joiden mieli on kuormittunut tai stressaantunut. Työntekijä saa kellon ympäri chat-yhteyden hoitajaan ja voi tarvittaessa jatkaa asian käsittelyä Mielen sparrissa eli videovastaanotolla psykologin tai psykoterapeutin kanssa. 

Lidlissä on tuotu myös työfysioterapeutti suoraan työpaikalle, myymälään tai logistiikkakeskukseen. Näin huonot työasennot tai kuormittavat työtavat on voitu korjata.

”Tietenkin tarjoamme myös influenssarokotuksia ja käsihygieniakampanjoita flunssakaudella. Olemme kuitenkin huomanneet, että kokonaisvaltainen työhyvinvointi vähentää myös epidemiakauden poissaoloja”, henkilöstöjohtaja Maria Hekkala sanoo.

Liikuttajat vievät työkaverit ratsastamaan

Työkyky on monitahoinen asia, eikä kyse ole vain sairauspoissaoloista. Siksi Lidlissä tuetaan myös harrastamista ja yhteistä tekemistä. Kuka tahansa työntekijä saa ilmoittautua liikuttajaksi, joka aktivoi, ideoi ja haastaa työkavereita mukaan liikkumaan. Yritys tukee henkilöstön osallistumista liikuntatapahtumiin ja omaehtoiseen harrastamiseen. 

Mukana on jo 140 liikuttajaa, jotka ovat aktivoineet muita taukoliikuntaan, juoksutapahtumiin ja jopa issikkaratsastukseen. Liikunnan lisäksi kannustetaan kulttuuriin harrastamiseen.

”Olemme ottaneet tosissamme myös osatyökykyisten työllistämisen haasteen. Jos – ja kun – haluamme omalta osaltamme lisätä työllisten määrää, meidän pitää löytää sopivaa työtä monenlaisille tekijöille. Kehitämme jatkuvasti työvuorojen suunnittelua ja etsimme ratkaisuja, joilla työ ja muu elämä saadaan sovitettua yhteen parhaalla mahdollisella tavalla”, henkilöstöjohtaja Hekkala sanoo.

Suomen malli tuo säästöä ja kerää huomiota

Työkyvyn johtaminen ei tapahdu nopeilla sirkustempuilla, mutta se on mahdollista työterveyden ja HR-osaston pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Tulokset ovat herättäneet runsaasti huomiota muissa Lidl-maissa, ja Suomen mallia tullaan ihmettelemään ulkomailta saakka. Hekkala kuvailee Suomea työkykyjohtamisen mallimaaksi.

”Työkyvyn johtaminen näkyy viivan alla parempana tuloksena, kun tekemättömän työn kustannukset vähenevät. Viime kädessä kyse on siitä, että työntekijämme voivat paremmin”, Maria Hekkala sanoo. 

Lue myös

Lidl: "Säästämme miljoonan vuodessa, kun tekemätön työ vähenee"

Tekemätön työ maksaa yhä miljardeja 

Seitsemän vinkkiä sairauspoissaolojen vähentämiseen 

Tilaa uutiskirje