3 vinkkiä toimivaan työterveysyhteistyöhön

9.12.2019Blogi

Organisaation kokoon katsomatta yhteistyö työterveyden kanssa on vaikuttavan työterveyden kulmakiviä. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään.

Kolme vinkkiä yhteistyöhön

Työterveysyhteistyöllä tarkoitetaan työnantajan, työtekijöiden ja työterveyden suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä. Kuten kaikissa suhteissa, myös työterveysyhteistyössä suhteen syvyydellä on selvä vaikutus yhteistyön tuloksiin. Mitä paremmin vuorovaikutus oman työterveystiimin ja työpaikan välillä sujuu, sitä todennäköisemmin sairauspoissaolot vähenevät ja organisaatio on ketterämpi vastaamaan toimintaympäristön odotuksiin. 

1. Panosta toiminnan suunnitteluun 

Työpaikkaselvitykseen perustuva lakisääteinen toimintasuunnitelma on työterveysyhteistyön ydin. Se on suunnitelma siitä, miten työterveys yhdessä kanssasi tukee organisaatiosi liiketoimintaa, auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja auttaa toiminnan kipukohtien ratkaisemisessa. Keskeistä on, että suunnitelma perustuu yrityksesi tarpeisiin. Tyypillinen helmasynti on, että toimintasuunnitelmassa hypätään suoraan toimenpiteiden suunnitteluun ja unohdetaan pohtia nykytilanteen tarpeet suhteessa tavoitteisiin. Jos tämä unohtuu, saatetaan toistaa toimimattomia toimintamalleja vuodesta toiseen. 

Terve Työpaikka -toimintamallimme mukaisesti toimintasuunnitelmassa tunnistetaan tarpeita ja tavoitteita neljästä eri osa-alueesta: terve työ, hyvinvoiva ihminen, toimiva työyhteisö ja aktiivinen johtaminen. Tavoitteiden toteutumiseksi sovitaan yhdessä toimenpiteitä, ja niiden toteutumista seurataan aktiivisesti. Kun Terveystalon uusi digitaalinen Terve Työpaikka Suunta- palvelu lanseerataan ensi vuonna, avautuu organisaatioasiakkaillemme täysin ainutlaatuinen mahdollisuus ohjata toimintasuunnittelua ja sen toteutusta yhdessä työterveystiimin kanssa. 

2. Pidä yhteyttä

Vuorovaikutus yrityksen ja työterveyden välillä on elintärkeää yhteistyölle. Vuorovaikutuksen tulisi olla sujuvaa ja säännöllistä, sekä lisäksi molemmin puolin aktiivista. Aktiivinen vuorovaikutus yrityksesi ja Terveystalon välillä tuo keskusteluun myös usein piiloon jääviä hiljaisia signaaleja. Kerro meille mieluummin liikaa kuin liian vähän asioita, jotka vaikuttavat työpaikkasi arkeen. 

Odota siis työterveystiimiltäsi aktiivista yhteydenpitoa ja ole myös itse aloitteellinen. Kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen lisäksi myös digipalvelun välityksellä tapahtuva vuorovaikutus lujittaa yhteistyötä. Viestintä on tällöin myös tietoturvallista. 

3. Varmista, että jokainen tietää oman roolinsa 

Selkeät roolit ja vastuut ovat tärkeitä edellytyksiä työterveysyhteistyölle. Koska henkilöstön työkykyriskien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon osallistuu useita toimijoita, tarvitaan selkeä roolitus ja vastuunjako eri toimijoiden, kuten työterveyden, työnantajan, vakuutusyhtiön ja työeläkeyhtiön välillä. 

Käytännön työterveysyhteistyössä esimiesten ja henkilöstöhallinnon roolit korostuvat. Organisaatiosi HR:n ja työsuojelun edustajat tukevat organisaation esimiehiä terveellisen ja turvallisen työympäristön varmistamisessa yhdessä työterveyden kanssa. 

Pohdi oman organisaatiosi läpinäkyvyyden tasoa: vahvistuisiko työnantajan ja työsuojelun sekä luottamusmiesten yhteistyö esim. ottamalla heidät mukaan joihinkin työterveyden ohjausryhmiin. Tai tarvitsisivatko esimiehet vahvempaa yhteistyötä työterveyden kanssa esim. esimiestapaamisten tai esimiessoittojen kautta toteutettuna. Työterveys on mielellään mukana tukemassa työkykyjohtamisen roolien omaksumista. 

 

Terve Työpaikka Suunta on työterveysasiakkaan uusi digitaalinen palvelu, joka mahdollistaa työterveyden johtamisen yhteistyössä Terveystalon työterveystiimin kanssa. Palvelussa ohjaat toimintasuunnitelman tekemistä ja toteutusta reaaliaikaisesti. Kommentoit helposti eri tavoitteita ja toimenpiteitä sekä viestit työterveystiimisi kanssa tietoturvallisesti yhdessä kanavassa. Näet aina, missä työterveydessä mennään. Palvelu julkaistaan asiakkaillemme vuoden 2020 alkupuolella. Katso palvelun esittely tästä.