Terveystalo ostaa Attendon Suomen terveyspalvelut

Terveystalo Oyj allekirjoitti 17.5.2018 sopimuksen, jonka nojalla se ostaa Attendo AB:lta Suomen terveyspalvelut. Toteutuessaan Järjestely yhdistäisi kaksi alan johtavaa terveyspalveluyhtiötä, jotka täydentävät toisiaan henkilöstön, kulttuurien ja osaamisen osalta.

Attendon Suomen terveyspalvelut siirtyisivät järjestelyssä vahvasti suomalaiseen omistukseen. Attendon Suomen terveyspalvelut sopivat strategialtaan erinomaisesti yhteen Terveystalon työterveyden sekä yksityisen ja julkisen terveydenhuollon liiketoimintoihin ja vahvistavat ja täydentävät eri asiakkuuksille tarjottavia palveluita. Järjestely takaisi Terveystalon tulevaisuuden kasvua varten laajan ja toisiaan täydentävän joukon lääkäreitä, muita terveydenhuollon ammattilaisia ja henkilöstöä. Järjestely parantaisi Terveystalon kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia etenkin julkisille asiakkaille tuotetuissa palveluissa. Järjestelyn arvioidaan toteutuvan loppuvuonna 2018, ja sen toteutuminen on ehdollinen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnälle.

Terveystalo on investoinut vahvasti laatuun ja digitaalisiin palveluihin. Terveystalon keskitettyjen ja skaalautuvien palveluiden ja järjestelmien yhdistämisen Attendon Suomen terveyspalveluiden korkealaatuisiin ja kustannustehokkaisiin julkisen sektorin palveluihin odotetaan merkittävästi lisäävän tuloksentekokykyä. Vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella Terveystalon ja Attendon Suomen terveyspalveluiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 924,4 miljoonaa euroa, oikaistu EBITDA 112,4 miljoonaa euroa ilman synergioita, oikaistu EBITA 90,5 miljoonaa euroa ja lääkäreiden, muiden terveydenhuollon ammattilaisten ja henkilöstön yhteenlaskettu lukumäärä oli yli 12.000.

Web-lähetys julkaisutilaisuudesta