Terveystalo ostaa Attendon Suomen terveyspalvelut

Terveystalo Oyj allekirjoitti 17.5.2018 sopimuksen, jonka nojalla se osti 28.12.2018 Attendo AB:lta Suomen terveyspalvelut. Järjestely yhdistää kaksi alan johtavaa terveyspalveluyhtiötä, jotka täydentävät toisiaan henkilöstön, kulttuurien ja osaamisen osalta.

Terveystalo on saanut Attendon Suomen Terveyspalveluiden oston päätökseen ja yhdistetyt toiminnot aloittavat 2.1.2019. Attendon Suomen terveyspalvelut siirtyvät vahvasti suomalaiseen omistukseen. Järjestely vahvistaa Terveystalon kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia etenkin julkisille asiakkaille tuotetuissa palveluissa.

Vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella* Terveystalon ja Attendon Suomen terveyspalveluiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 924,4 miljoonaa euroa, oikaistu EBITDA 112,4 miljoonaa euroa ilman synergioita ja oikaistu EBITA 90,5 miljoonaa euroa. Terveystalossa ja Attendon Suomen Terveyspalveluissa työskentelee yhteensä yli 12 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina.

  • Järjestely yhdistää kaksi johtavaa terveydenhuoltoalan osaajaa, joilla on laaja, toisiaan täydentävä palveluvalikoima sekä koko Suomen kattava toimipaikkaverkosto
  • Järjestelyn velaton kauppahinta 233 miljoonaa euroa suoritettiin käteismaksuna velkarahoituksella. Yhdistettyjen taloudellisten tietojen perusteella* Terveystalon yhteenlaskettu nettovelka kaupan jälkeen olisi 451 miljoonaa euroa ja implisiittinen nettovelka/ yhdistetty oikaistu EBITDA 3,5x ilman synergioita (30.9.2018 tilanne).    
  • Tavoiteltujen noin 5 miljoonan euron vuotuisten kustannussynergioiden arvioidaan toteutuvan 12 kuukauden kuluessa järjestelyn toteutumisesta.

*Yhdistetyt taloudelliset tiedot on esitetty vain havainnollistamistarkoituksessa. Yhdistetyt taloudelliset tiedot kuvaavat yhdistettyä liikevaihtoa ja tulosta olettaen, että toiminnot olisivat olleet samassa yhtiössä tilikauden 2017 alusta alkaen. Yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen, eikä niitä pidä tulkita pro forma -tietoina, sillä niissä ei ole huomioitu kauppahinnan kohdentamista, transaktiokustannuksia tai eroja kirjanpidollisissa menetelmissä. 

 

Web-lähetys julkaisutilaisuudesta