Markkinanäkymät

Näkymät 2017

Terveystalo odottaa markkinoiden kehittyvän edelleen myönteisesti ja uskoo, että kotimaisen talouden myönteinen kehitys tukee liiketoimintaa erityisesti yritys- ja yksityisasiakasryhmissä.