Näkymät

Terveystalo päivitti markkinanäkymiään 12.8.2021 toisen neljänneksen osavuosikatsauksensa yhteydessä. Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen, ellei toisin mainita.

  • Markkinaympäristö on normalisoitumassa, mutta kysynnän ennustaminen on edelleen haasteellista lyhyellä aikavälillä.
  • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan säilyvän aktiivisena vuoden toisella puoliskolla, ja terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan selvästi suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
  • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Akuutin ja ei-kiireellisen sairaudenhoidon kysynnän palautuminen on yleisen sairastavuuden vähenemisen ja pandemiarajoitustoimien vuoksi epävarmaa. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
  • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan kehittyvän positiivisesti ja kasvavan selvästi suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Erikoisalojen ja alueiden välillä vaihtelu voi kuitenkin olla voimakasta lyhyellä aikavälillä yleisen sairastavuuden vaihtelun ja aluekohtaisten pandemiarajoitteiden vuoksi. Etänä tuotettavien palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan edelleen. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
  • Julkisen sektorin kysynnän työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa odotetaan säilyvän vahvalla tasolla. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän vakaana.  
  • Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.