Näkymät

Terveystalo päivitti markkinanäkymiään 29.4.2021 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksensa yhteydessä. Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen, ellei toisin mainita.

  • Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä yhä epävarma koronaviruspandemiaan liittyvien kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi, ja kysynnän ennustaminen on haasteellista lyhyellä aikavälillä. Koronatestauskysynnän odotetaan säilyvän korkealla tasolla vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja laskevan matalammalle tasolle kolmannella neljänneksellä, ja terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan selvästi suhteessa  edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
  • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Akuutin ja ei-kiireellisen sairaudenhoidon kysynnän palautuminen on yleisen sairastavuuden vähenemisen ja pandemiarajoitustoimien vuoksi epävarmaa. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
  • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan kehittyvän positiivisesti ja kasvavan selvästi suhteessa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Erikoisalojen ja alueiden välillä vaihtelu voi kuitenkin olla voimakasta lyhyellä aikavälillä yleisen sairastavuuden vaihtelun ja aluekohtaisten pandemiarajoitteiden vuoksi. Etänä tuotettavien palveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan edelleen. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
  • Julkisen sektorin kysynnän työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa odotetaan jatkuvan vakaana. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihto laskee hieman päättyneiden ulkoistusten johdosta.