Näkymät

Terveystalo päivitti markkinanäkymiään 28.10.2021 Q3 2021 osavuosikatsauksensa yhteydessä. Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen, ellei toisin mainita.

  • Markkinaympäristö on normalisoitunut, ja terveyspalveluiden kysyntä on vahvaa. Kysyntä kuitenkin vaihtelee palveluittain ja tarjonta saattaa rajoittaa sitä.
  • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla, huolimatta volyymin laskusta aikaisemmista huippulukemista. Volyymin ennustaminen on kuitenkin yhä vaikeaa. Terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan selvästi. Digipalveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan edelleen.
  • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Sairaudenhoidon kysyntä vaihtelee palveluittain, mutta kokonaiskysyntä on vahvaa. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
  • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan kehittyvän positiivisesti ja kasvavan selvästi. Kysyntä kuitenkin vaihtelee erikoisalojen välillä. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
  • Julkisen sektorin kysynnän odotetaan säilyvän vahvalla tasolla työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän vakaana.
  • Ruotsin työterveysmarkkinalla kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. 

    Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.