Terveystalo Oyj:n Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 30.1.2019 klo 13:00

Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu kahdeksasta (8) jäsenestä, ja että toimikaudeksi, joka päättyy 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,

· Lasse Heinonen, Olli Holmström, Åse Aulie Michelet, Katri Viippola ja Tomas von Rettig valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että
· Dag Andersson, Paul Hartwall ja Kari Kauniskangas valitaan hallitukseen uusina jäseninä

Terveystalon hallituksen puheenjohtaja Fredrik Cappelen on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei hän ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Fredrik Cappelen on toiminut Terveystalon hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2013 lähtien. Lisäksi hallituksen nykyiset jäsenet Eeva Ahdekivi, ja Vesa Koskinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä ehdokkaiksi jatkamaan seuraavalle toimikaudelle. 

Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tomas von Rettig valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Kari Kauniskangas on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kari Kauniskankaan, Dag Anderssonin ja Paul Hartwallin ansioluettelot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 80 000 euroa
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 49 000 euroa
- jäsenen vuosipalkkio 39 000 euroa
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 49 000 euroa

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 600 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.    

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja jäseninä toimitusjohtaja Tomas von Rettig, Rettig Group Oy Ab, hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson, Hartwall Capital, Laura Raitio, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, sekä Ulf Fredrik Cappelen, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokouskutsuun.

 

Terveystalo Oyj
 

Lisätietoja antaa:

Risto Murto, nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Tel. +358 10 244 3119


Kati Kaksonen, Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. +358 10 345 2034
kati.kaksonen@terveystalo.comJakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com 

 

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

 Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com