Näkymät

Markkinanäkymät, päivitetty 14.2.2019

Suomen työllisyystilanne ja kuluttajaluottamus ovat edelleen hyvällä tasolla ja markkinaympäristö on suotuisa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen  eli Sote-ratkaisun mahdollisesti viivästyessä julkisen sektorin kysynnän kasvun arvioidaan kiihtyvän ulkoistuksissa. Toteutuessaan uudistus mahdollistaisi julkisesti rahoitettujen, pääsääntöisesti nykyisenkaltaisien terveyskeskuspalvelujen tuottamisen yksityisesti.  Yritysasiakkaiden kysyntä jatkuu vakaana ja ennaltaehkäisevien palveluiden kysynnän suhteellinen osuus kasvaa. Yksityisasiakkaiden kysyntä jatkuu niin ikään vakaana, mutta markkinoille tullut uusi kapasiteetti vaikuttaa Terveystalon liikevaihdon kasvua alentavasti. Tämän kapasiteetin kasvun huippu on kuitenkin nähty. Näkymät perustuvat odotettuun markkinakehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.