Näkymät

Terveystalo päivitti markkinanäkymiään 29.4.2021 Q1/2021 osavuosikatsauksen julkaisun yhteydessä. Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

  • Markkinaympäristö on lyhyellä aikavälillä yhä epävarma koronaviruspandemiaan liittyvien kuluttajakäyttäytymisen muutosten vuoksi, ja kysynnän ennustaminen on haasteellista lyhyellä aikavälillä. Koronatestauskysynnän odotetaan säilyvän korkealla tasolla vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan selvästi heikosta toisen neljänneksen vertailukaudesta, mikäli vuoden 2020 alkupuolen kaltaisiin merkittäviin pandemia-rajoitustoimiin ei ryhdytä.
  • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan säilyvän vakaana. Akuutin ja ei-kiireellisen sairaudenhoidon kysynnän palautuminen on yleisen sairastavuuden vähenemisen ja pandemia-rajoitustoimien vuoksi epävarmaa. Etänä tuotettavien palveluiden osuus kasvaa merkittävästi. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
  • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan säilyvän normaalilla tasolla edellyttäen, että erityisesti liikkumista koskevilta merkittäviltä rajoitustoimilta vältytään. Erikoisalojen välillä vaihtelu voi kuitenkin olla voimakasta lyhyellä aikavälillä yleisen sairastavuuden vaihtelun ja aluekohtaisten pandemia-rajoitteiden vuoksi. Etänä tuotettavien palveluiden kysyntä kasvaa merkittävästi. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
  • Julkisen sektorin kysynnän työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa odotetaan jatkuvan vakaana. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihto laskee suunnitellusti päättyneiden ulkoistusten johdosta. 

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.