Monilääkityksen arviointi

Iän karttuessa ja lääkemäärien lisääntyessä myös lääkkeiden sivuvaikutusten ja haitallisten yhteisvaikutusten riskit kasvavat. Monilääkityksestä puhutaan silloin, kun henkilöllä on säännöllisessä käytössä yli viisi lääkettä. Aloitetun lääkkeen jälkeen ilmaantunut väsyneisyys, tokkuraisuus, huimaus, pahoinvointi, vatsakivut, ummetus ja ihottuma ovat yleisimpiä sivuvaikutuksia, jotka saattavat vaatia lääkärin arviota.

Esimerkiksi rauhoittavien ja unilääkkeiden haittavaikutuksena voi olla väsymystä päivisin, kaatumistapaturmia ja muistiin liittyviä muutoksia tai jopa lääkeriippuvuus. Rauhoittavia ja unilääkkeitä tulisi käyttää unettomuuden hoidossa mahdollisimman lyhyt jakso. Ensisijaisesti ahdistuneisuutta tai unettomuutta tulisi hoitaa muilla keinoin kuin jatkuvalla lääkityksellä, kuten muutoksilla elämäntavoissa.

Hyvällä ja turvallisella lääkehoidolla tuetaan perussairauksien hoitoa ja jokapäiväistä toimintakykyä ja jaksamista. Lääkityksen tarvetta ja turvallisuutta tulisi arvioida vähintään kerran vuodessa. Vastaanotolla arvioidaan lääkkeiden tarpeellisuus ja tarvittaessa lopetetaan tarpeettomat lääkkeet. Kirjallisen lääkekortin avulla ja tarkoilla lääkkeiden oton ohjeilla varmistetaan, että jokaisen lääkkeen käyttö on tarkoin harkittua ja turvallista. Yhdessä eri sairauksien lääkehoidon kanssa ikääntyminen voi vaikuttaa lääkkeiden tehoon ja lisätä herkkyyttä lääkehoidon aiheuttamille haitoille. Lisäksi lääkkeiden poistuminen elimistöstä voi hidastua. Erityisesti terveydentilan tai lääkityksen muuttuessa, on hyvä seurata lääkehoitoa säännöllisesti.

Terveyden kokonaistilaa, lääkitystä ja elintapoja on hyvä tarkastella, jos esiintyy seuraavia oireita:

  • Voimakasta heikkoutta tai sekavuutta
  • Voimattomuutta rasituksessa
  • Väsymystä
  • Huimausta pystyyn noustessa
  • Lihasjäykkyyttä, vapinaa
  • Virtsaamisvaikeuksia ja ummetusta
  • Suun kuivumista
  • Unettomuutta
  • Vatsa-alueella närästystä
  • Ruokahaluttomuutta, pahoinvointia ja/tai oksentelua

Geriatrin eli iäkkäiden ihmisten hoitoon erikoistuneen lääkärin vastaanotolla selvitetään terveydentilan ja lääkehoidon kokonaisuus!