Nightingale-ravitsemusterapia

Terveystalossa ravinto-ohjauksesta ja -valmentamisesta sekä ravitsemushoidon käytännön toteutuksesta vastaavat ravitsemusterapeutit, Valviran laillistamat terveydenhuollon ammattilaiset. Ravitsemusterapeutit ymmärtävät kokonaisvaltaisesti elintapojen merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Ravitsemusterapeutit auttavat jokaista asiakasta löytämään yksilöllisiin tarpeisiin sopivat ruokavalinnat, huomioiden asiakkaan sen hetkiset ruokailutottumukset, voimavarat ja elämäntilanteen. Oikeanlaiset ruokavalinnat edistävät painon- ja syömisenhallintaa, mahdollistavat aktiivisemman arjen, tukevat liikunnallisten tavoitteiden saavuttamista, tukevat mielen hyvinvointia, parantavat unen laatua sekä ehkäisevät monien sairauksien puhkeamista. Ravitsemusterapeuttien toteuttama ohjaus on näyttöön perustuvaa. Ohjauksen taustana ja tukena hyödynnetään näyttöön perustuvia arviointimenetelmiä, mukaan lukien uusimpia teknologioita, kuten Nightingalen biomarkkerimäärityksiä.