Puheterapia

Puheterapiassa käsitellään kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöitä, lukemis- ja kirjoittamishäiriöitä, nielemiseen ja syömiseen, suun motorisiin toimintahäiriöihin sekä suulakihalkioihin liittyviä ongelmia. Aikuisilla puheterapia on usein erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien häiriöiden kuntoutusta.