Voimavarakeskeinen perheterapia

Voimavarakeskeinen perheterapia on perheille suunnattu terapeuttinen menetelmä. Voimavarakeskeisessä perheterapiassa keskitytään perheenjäsenten väliseen dialogiin ja vuorovaikutukseen, jota psykoterapeutin avulla pyritään myönteisesti edistämään. Terapiassa pyritään keskittymään perheen vahvuuksiin ja voimavaroihin. Terapiatapaamisten kokoonpano saattaa perheterapiassa vaihdella.

Terapiaistunnon kesto on tavallisesti 90 minuuttia. Terapian kesto ja tiheys määritellään perhekohtaisesti.

Varaa aika voimavarakeskeiseen perheterapiaan perehtyneelle psykoterapeutille, jos haluat apua perheen sisäisen vuorovaikutuksen haasteisiin.

Voimavarakeskeinen perheterapia lyhyesti

  • perheen vuorovaikutushaasteiden hoito
  • myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen
  • perheen voimavarojen vahvistaminen