Voimavarakeskeinen pari- ja perheterapia

Voimavarakeskeinen pari- ja perheterapia on pariskunnille ja perheille suunnattu terapeuttinen menetelmä. Voimavarakeskeisessä pari- ja perheterapiassa keskitytään puolisoiden tai perheenjäsenten väliseen dialogiin ja vuorovaikutukseen, jota psykoterapeutin avulla pyritään myönteisesti edistämään. Terapiassa pyritään keskittymään parin/perheen vahvuuksiin ja voimavaroihin. Terapiatapaamisten kokoonpano saattaa perheterapiassa vaihdella. Terapiaistunnon kesto on tavallisesti 90 minuuttia. Terapian kesto ja tiheys määritellään tilannekohtaisesti.