Vanhempien ohjauskäynnit

Kelan korvaamaan nuoren kuntoutuspsykoterapiaan voi liittyvä myös vanhempien ohjauskäyntejä. Ne ovat osa nuoren yksilöpsykoterapiaa, jolloin nuorella on omat suunnitelmalliset käyntinsä psykoterapeutin kanssa ja huoltaja tapaa sovitusti joko samaa tai eri työntekijää nuoren psykoterapian aikana. Vanhempien ohjauskäyntien tavoitteena on lisätä huoltajan ymmärrystä nuoren oireilusta sekä saada neuvoja vanhemmuuden haasteisiin.

Vanhempien ohjauskäyntien määrä ja tiheys määritellään tilannekohtaisesti.

Varaa aika vanhempainohjaukseen perehtyneelle psykologille tai psykoterapeutille, jos haluat apua vanhemmuuden haasteisiin.

Vanhempien ohjauskäynnit lyhyesti

  • osana lapsen tai nuoren psykoterapiaa, tai niistä irrallaan
  • vanhemmuuden haasteiden ja lapsen/nuoren tilanteen käsittelyä