Taideterapeuttiset menetelmät

Taideterapeuttisilla menetelmillä tarkoitetaan esimerkiksi musiikki-, kuvataide-, tanssi- ja kirjallisuusterapiaa. Taideterapiassa hyödynnetään taiteellisia ilmaisumuotoja, joista voi hyötyä esimerkiksi silloin, jos suullinen ilmaisu tuntuu hankalalta. Taideterapeuttisen menetelmien käyttö ei edellytä taiteellista osaamista tai aiempaa kokemusta esimerkiksi instrumenttien käytöstä tai piirtämisestä/maalaamisesta. Taideterapia voi auttaa lähestymään hankalaa tunnekokemusta uudesta näkökulmasta.