Sensomotorinen terapia

Sensomotorisessa terapiassa tarkastellaan kuormittavien elämänkokemusten ja traumaattisten tapahtumien ilmenemistä asiakkaan kehollisissa oireissa, esimerkiksi kipu-, hengitys- tai sydänoireiden ilmenemistä ilman fyysistä syytä. Kehon huomioiminen osana terapeuttista työskentelyä edistää asiakkaan ymmärrystä omien reaktioiden synnystä ja auttaa vahvistamaan niiden hallintaa, muutosta sekä itsetuntemusta. Traumaattisia tapahtumia työstetään sekä kielellisillä että kehollisilla menetelmillä.

Sensomotorista terapiaa käytetään tavallisesti osana psykoterapeuttista työskentelyä. Suunnitelma terapian kestosta, tiheydestä ja sisällöstä tehdään yhdessä asiantuntijan kanssa.

Varaa aika sensomotoriseen terapiaan perehtyneelle psykologille tai psykoterapeutille, jos haluat apua kuormittavista elämänkokemuksista johtuviin ja arkea haittaaviin kipu- tai muihin kehollisiin oireisiin.

Sensomotorinen terapia lyhyesti

  • traumaattisiin tapahtumiin liittyvien kehollisten oireiden hoito
  • kielelliset ja keholliset menetelmät