Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä psykoterapiassa lähtökohtana on suuntautuminen tulevaisuuteen ja tavoitteiden määrittely asiakaslähtöisesti. Terapiassa hyödynnetään omia voimavarojasi muutoksen tukena. Tarvittaessa perheenjäseniä tai muita läheisiä voidaan tavata osana terapiaa. Psykoterapeutin työskentelyote on myönteinen, kannustava ja luova. Psykoterapeutti voi hyödyntää tarvittaessa myös muissa psykoterapiasuuntauksissa hyväksi koettuja menetelmiä.

Psykoterapian tavoitteet, kesto ja tiheys määritellään asiakaskohtaisesti. Tarvittaessa perheenjäseniä tai muita läheisiä voidaan tavata osana terapiaa. Psykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiana, jolloin tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen.

Varaa aika ratkaisu- ja voimavarakeskeiseen psykoterapiaan, jos toivot psykoterapeutilta voimavaroihin ja tulevaisuuteen suuntautuvaa otetta ongelmakohtien ratkaisussa.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia lyhyesti 

  • pääpaino nykyhetkessä ja tulevaisuudessa
  • tulevaisuuden tavoitteiden kartoittaminen ja keinojen muodostaminen niiden saavuttamiseksi
  • näkökulman vaihtaminen ongelmakeskeisyydestä voimavaroihin