Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä psykoterapiassa lähtökohtana on suuntautuminen tulevaisuuteen ja tavoitteiden määrittely asiakaslähtöisesti. Terapiassa hyödynnetään omia voimavarojasi muutoksen tukena. Tarvittaessa perheenjäseniä tai muita läheisiä voidaan tavata osana terapiaa. Psykoterapeutin työskentelyote on myönteinen, kannustava ja luova. Psykoterapeutti voi hyödyntää tarvittaessa myös muissa psykoterapiasuuntauksissa hyväksi koettuja menetelmiä.

Psykoterapian tavoitteet, kesto ja tiheys määritellään asiakaskohtaisesti. Tarvittaessa perheenjäseniä tai muita läheisiä voidaan tavata osana terapiaa. Psykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiana, jolloin tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen.

Varaa aika ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan, jos toivot psykoterapeutilta voimavarakeskeistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa otetta ongelmakohtien ratkaisussa.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia lyhyesti

  • voimavarakeskeisyys
  • tavoitteellisuus