Psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen psykoterapia ovat kattokäsitteitä monenlaiselle psykoterapeuttiselle työskentelylle. Yhteistä lähestymistavassa on keskittyminen ihmissuhteisiin, sekä näissä herääviin tunteisiin ja ajatuksiin. Psykodynaamisessa ja psykoanalyyttisessa terapiassa psykoterapeutti antaa tilaa asiakkaan omalle pohdinnalle. Hoidon keinona painottuu keskustelu ja terapeuttinen vuorovaikutus, eivät niinkään kotitehtävät tai harjoitukset. Elämänhistorian läpikäyminen ja sen vaikutuksen ymmärtäminen nykyhetkeen on keskeinen osa työskentelyä. Potilaan ja psykoterapeutin välinen suhde ja siinä heräävät tunteet ovat niin ikään yhdessä tutkimisen kohteena. Psykodynaamisessa ja psykoanalyyttisessa psykoterapiassa tutustumaan tiedostamattomiin puoliin itsessä tai tapoihin suojautua vaikeilta kokemuksilta. Hoidon lähtökohta on yksilöllinen tarpeenmukaisuus ja tavoitteena on itseymmärryksen lisääntyminen tavalla, joka tulee henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia. Psykoanalyyttinen ja psykodynaaminen psykoterapia ovat tutkimusnäytöltään vaikuttavia hoitomuotoja moniin mielenterveyden ongelmiin.

Psykoterapian tavoitteet, kesto ja käyntimäärä sovitaan asiakaskohtaisesti. Psykodynaamiseen psykoterapiaan verrattuna psykoanalyyttinen psykoterapia on tiiviimpää, käyntejä on usein 2–3 viikossa. Viitekehyksestä on kehitetty myös lyhyempi muoto, psykodynaaminen lyhytpsykoterapia. Psykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiana, jolloin tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen.

Varaa aika psykodynaamiseen tai psykoanalyyttiseen psykoterapiaan, jos olet kiinnostunut tutkimaan syvällisesti kokemusmaailmaasi ja sitä kautta lisäämään itseymmärrystäsi sekä saamaan ratkaisuja mielen sisäisiin ristiriitoihin.

Psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen psykoterapia lyhyesti

  • 2–3 käyntiä viikossa
  • elämänhistorian tarkastelu