Psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykodynaamisessa ja psykoanalyyttisessa psykoterapiassa pyritään keskustelun avulla lisäämään tietoisuutta omiin kokemuksiin vaikuttavista tekijöistä huomioiden koko elämänhistorian vaikutus nykytilanteeseen.

Psykoterapian tavoitteet, kesto ja käyntimäärä sovitaan asiakaskohtaisesti. Psykodynaamiseen psykoterapiaan verrattuna psykoanalyyttinen psykoterapia on tiiviimpää, käyntejä on usein 2–3 viikossa. Viitekehyksestä on kehitetty myös lyhyempi muoto, psykodynaaminen lyhytpsykoterapia. Psykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiana, jolloin tarvitset psykiatrin B-lausunnon ja Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen.

Varaa aika psykodynaamiseen tai psykoanalyyttiseen psykoterapiaan, jos olet kiinnostunut tutkimaan syvällisesti kokemusmaailmaasi ja sitä kautta lisäämään itseymmärrystäsi sekä saamaan ratkaisuja mielen sisäisiin ristiriitoihin.

Psykodynaaminen ja psykoanalyyttinen psykoterapia lyhyesti

  • 2–3 käyntiä viikossa
  • elämänhistorian tarkastelu