Kognitiiviset menetelmät

Kognitiivisten menetelmien avulla työstetään haitallisia ajatuksia, tunteita ja uskomuksia. Kognitiiviset menetelmät ovat hyödyllisiä erityisesti masennus- ja ahdistusoireiden sekä univaikeuksien hoidossa. Asiantuntijan kanssa käytävien keskusteluiden sekä tehtävien harjoitusten ja kotitehtävien avulla pyritään lisäämään ajattelun joustavuutta, lievittämään negatiivisia tunteita ja löytämään uusia ajattelu- ja käyttäytymistapoja.

Kognitiivisia menetelmiä hyödynnetään osana terapeuttista työskentelyä, esimerkiksi kognitiivisessa tai integratiivisessa psykoterapiassa. Suunnitelma keskustelutuen tai psykoterapian kestosta, tiheydestä ja sisällöstä tehdään yhdessä asiantuntijan kanssa.

Varaa aika kognitiivisiin menetelmiin perehtyneelle psykologille tai psykoterapeutille, jos haluat apua arkea haittaaviin haitallisiin ajattelu- ja käyttäytymistapoihin.

Kognitiiviset menetelmät lyhyesti

  • esimerkiksi masennus- ja ahdistusoireiden sekä univaikeuksien hoito
  • haitallisten ajatusten, tunteiden ja käyttäytymistapojen käsittely
  • keskustelu, harjoitukset ja kotitehtävät
  • KKT, kognitiivinen käyttäytymisterapia
  • CBT, cognitive-behavioral therapy