Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on integratiivinen psykoterapiasuuntaus, jolla pyritään itseymmärryksen lisääntymiseen, aiempaa joustavampiin toimintatapoihin sekä uusien näkökulmien löytämiseen. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapia teoria perustuu psykoanalyyttiseen objektisuhdeteoriaan ja kognitiiviseen psykologiaan. Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa psykoterapeutti ja asiakas toimivat yhteistyössä löytääkseen yhteisen jäsennyksen asiakkaan tilanteen. Keskustelun lisäksi psykoterapiassa voidaan hyödyntää kirjallisia tai toiminnallisia menetelmä sekä mielikuvaharjoituksia.